tablety

Myślenice, 13.11.2017 r.

Znak postępowania: ZP-25/11/17

 

 Postępowanie przetargowe na dostawę 15 sztuk tabletów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II jako pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć on-line

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 doc  

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

doc

 

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

doc

 

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

 

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

 

6

Załącznik nr 4

Wzór Umowy

doc

 

7

Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

doc

 

8

Załącznik nr 6

Obowiązek podatkowy

doc

 

9

Załącznik nr 7

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

doc

 

10

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

 

pdf

 


 Myślenice, 21.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - P O B I E R Z

 


 Myślenice, 29.11.2017 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - P O B I E R Z

 


 

zsp.edu.pl