chmura

Myślenice, 13.11.2017 r.

Znak postępowania: ZP-24/11/17

 

 Postępowanie przetargowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II do prowadzenia zajęć on-line

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

doc  

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

 doc  

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

 doc  

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 doc  

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 doc  

6

Załącznik nr 4

Wzór Umowy

 doc  

7

Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 doc  

8

Załącznik nr 6

Obowiązek podatkowy

 doc  

9

Załącznik nr 7

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 doc  

10

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

 

pdf

 


 Myślenice, 21.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - P O B I E R Z

 


 

 Myślenice, 23.11.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE - P O B I E R Z

 


 

zsp.edu.pl