II Małopolski Konkurs Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej

Anna Drąg z klasy 4T zdobyła 1 miejsce w II Małopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej organizowanym przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego – CzechTourism. 

Nagrodą w konkursie było zdobycie indeksu na dowolnie wybranym kierunku studiów prowadzonych w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (Geografia, Turystyka i Rekreacja, Gospodarka Przestrzenna, Monitoring Środowiska Przyrodniczego) oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Czeską Centralę Ruchu Turystycznego Czech Tourism. 

Naszą szkołę na konkursie reprezentowali również Emilia Jąkała 4T i Daniel Filiciak 1B.

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką mgr Janusza Kalety.

dodała AK
18.04.2018

zsp.edu.pl