Kolejny tytuł dla MSG. II LO zostało Srebrną Europejską Szkołą Praworządności RP!

 

Miło nam poinformować, że Małopolska Szkoła Gościnności otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienie - Srebrną Tarczę w rankingu szkół COPTIOSH i tytuł SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP za osiągnięcia w olimpiadach w roku 2017.

 

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH. Ranking prowadzony jest od 2012 roku. Szkoły, które zajmą miejsca od pierwszego do setnego, uzyskują status szkoły platynowej, złotej, srebrnej lub brązowej i mają prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logotypy szkoły danej kategorii, jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, historyczna i/lub z dziedziny praw człowieka, stoi na wysokim poziomie.

II LO Małopolskiej Szkoły Gościnności znalazło się na 45 miejscu spośród 176 sklasyfikowanych szkół na ponad 6000 szkół ponadgimnazjalnych. Jest to nasz debiut w  rankingu.  Dzięki osiągnięciom  uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach o wspomnianej tematyce otrzymaliśmy właśnie srebrną tarczę. Uczniowie ci to: Dawid Kalinowski, Damian Nosidlak i Kinga Stankowicz. Pracowali pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie – mgr Haliny Mazur.

 

Serdecznie gratulujemy!

Tekst: źródło www.coptiosh.eu oraz mgr H. Mazur
Grafika: www.coptiosh.eu oraz MSG

Dodała:AA
15/03/2018

zsp.edu.pl