Spotkanie Szkół Partnerskich u „Tytusa”

Rok szkolny 2012/2013 to czas szczególny dla ZSP Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Od września 2012 w szkole odbywają się różnego rodzaju imprezy towarzyszące: turnieje sportowe, przegląd dawnych kronik szkolnych i klasowych, spotkania z absolwentami i emerytowanymi pracownikami szkoły, konkursy literackie.

Okrągły jubileusz to również okazja do spotkań z placówkami partnerskimi. W dniach 6-9 czerwca 2013 w Zespole Szkół Ponagdimnazjalnych MSG im. Tytusa Chałubińskiego goszczono dyrektorów i nauczycieli z Gertrud Beumer Berufskolleg z Ludenscheid (Niemcy),  z Békéscsabai Központi Szakképzö Iskola és Kollégium w Bekescsabai (Węgry), z Villa Blanka w Innsbrucku (Austria) oraz z Lycee Professionnel Hotelier w Largentiere  (Francja).

Głównym punktem wizyty było spotkanie z obecną dyrekcją szkoły, byłymi dyrektorami i nauczycielami oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Goście otrzymali pamiątkowe medale wybite z okazji Jubileuszu. Podczas uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną dokumentującą życie szkoły – zarówno od strony dydaktyczno-naukowej, organizacyjnej, jak i chwile relaksu.

Oficjalna część spotkania zakończyła się uroczystą kolacją, podczas której wspominano wieloletnią współpracę ze szkołami partnerskimi i snuto plany na przyszłość związane między innymi z zagranicznymi praktykami zawodowymi. Podczas kolacji uczniowie technikum mieli okazję zaprezentować w praktyce umiejętności zdobyte podczas zajęć zawodowych, gdyż to oni byli odpowiedzialni za obsługę gości.

Ważnym elementem wizyty było zwiedzanie Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce. Dodatkowo goście odwiedzili Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z którym współpracuje szkoła na Zarabiu.

Trzydniowe spotkanie było okazją do świętowania Jubileuszu 50-lecia Szkoły wraz z jej zaprzyjaźnionymi gośćmi i nawet deszczowa aura nie zepsuła dobrych humorów. Bo jak napisał Jahann Wolfgang Goethe: „Nie możesz niczym bardziej przysłużyć się swym przyjaciołom, jak tym, że nie popsujesz im ich radości, owszem, powiększysz ją, biorąc w niej udział.” 

zsp.edu.pl