WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ NA WĘGRZECH W MIEJSCOWOŚCI BEKESCSABA

Wymiana ze szkołą na Węgrzech trwa od roku szkolnego 2001/2002. Miejscowość ta została wybrana ze względu na fakt, że przed kilkoma laty nasze władze lokalne utrzymywały kontakt właśnie z Bekescsaba i wysyłały tam nauczycieli w celach wypoczynkowych, natomiast do Myślenic przyjeżdżali goście z Węgier. 

 

W maju 2002 roku została odnaleziona szkoła na Węgrzech, która miała kiedyś kontakty z naszym miastem. Szkoła ta nosiła wtedy nazwę TREFORT ÁGOSTON VILLAMOS-ÉS FÉMIPARI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLEGIUM i kształciła młodzież w kierunkach technicznych. Przed dwoma laty szkoła ta połączyła się z innymi mniejszymi placówkami i nosi obecnie nową nazwę BEKESCSABA KOZPONTI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLLEGIUM. Z dyrektorem Jozsefem Martonem uzgodniono warunki współpracy pomiędzy naszymi szkołami. 

Każdego roku w październiku młodzież naszej szkoły wyjeżdża do Bekescsaby na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, a w zamian za to nasza szkoła gości w okresie wiosennym chór chłopięcy ze szkoły węgierskiej. Współpraca pomiędzy naszymi szkołami rozwija się bardzo dobrze, nasza młodzież siedmiokrotnie wyjeżdżała na Węgry i tyleż samo razy gościliśmy naszych węgierskich kolegów i koleżanki. Największym sukcesem naszej szkoły było zajęcie przed trzema laty drugiego miejsca w Turnieju Piłki Nożnej. Oprócz wymiany uczniowskiej prowadzona jest również współpraca pomiędzy nauczycielami obu szkół. Celem współpracy jest m.in. przygotowywanie wystaw przedstawiających wydarzenia historyczne łączące oba narody.zsp.edu.pl