1C - biologia, język angielski lub niemiecki

ODDZIAŁ C

PRZEDMIOT ROZSZERZONY

PIERWSZY JĘZYK

DRUGI JĘZYK*

POLECAMY

biologia

język angielski lub niemiecki

chemia

język angielski lub niemiecki

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

Klasa biologiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych, turystycznych i przyrodniczych.

  *grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

 

Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym; od pierwszego dnia nauki. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji - pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Twój dobry wybór!

nowoczesne pracownie
nauka w systemie jednozmianowym
dodatkowe zajęcia z języków obcych i matematyki
indywidualna praca z uczniem
zajęcia pozalekcyjne i rozwijające zainteresowania m.in. w:

- Szkolnym Kole Turystycznym "Gazda"
- sekcjach sportowych
- ramach wolontariatu, Banku Żywności, Szlachetna Paczka i in.

doskonała lokalizacja blisko najważniejszych centrów turystycznych i aglomeracji regionu
zakwaterowanie w świetnie wyposażonym internacie
pyszne obiady w stołówce szkolnej

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatyka

zsp.edu.pl