1A - geografia lub historia, język angielski lub niemiecki

 

 

 

ODDZIAŁ A

PRZEDMIOT ROZSZERZONY

PIERWSZY JĘZYK

DRUGI JĘZYK*

POLECAMY

język angielski lub niemiecki

geografia lub historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski lub niemiecki

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

Klasa geograficzno-historyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach administracyjnych, turystycznych, politologicznych, handlowych

 *grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób


Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym; od pierwszego dnia nauki. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji - pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Twój dobry wybór!

nowoczesne pracownie
nauka w systemie jednozmianowym
dodatkowe zajęcia z języków obcych i matematyki
indywidualna praca z uczniem
zajęcia pozalekcyjne i rozwijające zainteresowania m.in. w:

- Szkolnym Kole Turystycznym "Gazda"
- sekcjach sportowych
- ramach wolontariatu, Banku Żywności, Szlachetna Paczka i in.

doskonała lokalizacja blisko najważniejszych centrów turystycznych i aglomeracji regionu
zakwaterowanie w świetnie wyposażonym internacie
pyszne obiady w stołówce szkolnej

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatykazsp.edu.pl