Rekrutacja 2019 - szkoła podstawowa

 

Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 6 klas

Proponujemy 3 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

i 3 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

symbol klasy

przedmioty rozszerzone

pierwszy język

drugi język*

II Liceum Ogólnokształcące

C

rozszerzony j. angielski i biologia 
od klasy drugiej chemia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

D

rozszerzony j. angielski 
i matematyka 
od klasy drugiej do wyboru
informatyka lub fizyka

E

rozszerzony j. angielski 
od klasy drugiej do wyboru
geografia lub biologia
przedmiot uzupełniający
siatkówka halowa i plażowa

 

 

 

 

 

Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

H

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

T

technik organizacji turystyki
rozszerzony j. angielski

G

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
rozszerzony j. angielski

* symbole klas mogą ulec zmianie 
**grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatyka


Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym; od pierwszego dnia nauki. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji - pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Klasy Liceum

KLASA C

Klasa biologiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych, turystycznych i przyrodniczych.

KLASA D

Klasa matematyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach informatycznych, ekonomicznych, związanych z naukami ścisłymi oraz na studia techniczne.

KLASA E

Klasa sportowa rozwijająca umiejętności w zakresie piłki siatkowej, przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z wychowaniem fizycznym i turystyką. 

  

Zawody przyszłości

TECHNIK HOTELARSTWA

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w różnych działach usługowych w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, schroniskach, sanatoriach, biurach podróży, stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w biurach podróży, hotelach, lotniskach, punktach informacji turystycznej, agroturystyce, organizacjach turystycznych, jako pilot, przewodnik wycieczek i rezydent, na stanowiskach związanych z marketingiem usług turystycznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii.

2 w 1 – matura + dyplom technika

Czy wiesz, że…

 • uzyskasz tytuł technika (zgodnie z wybranym profilem) z uprawnieniami do pracy w Unii Europejskiej
 • możesz odbywać praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach (np. Novotel, Ibis, Andels Kraków, WDW Sopot i in.)
 • możesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje: pilota wycieczek, barmana, baristy, sommeliera, carvingu, przewodnika i inne.
 • Tylko u Nas! Innowacyjne zajęcia z baristyki prowadzone przez specjalistę w branży!

        

Twój dobry wybór!

 • nowoczesne pracownie
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych i matematyki
 • indywidualna praca z uczniem
 • zajęcia pozalekcyjne i rozwijające zainteresowania:
  Szkolne Koło Turystyczne "Gazda"
  sekcje sportowe
  wolontariat, Bank Żywności, Szlachetna Paczka i in.
 • doskonała lokalizacja blisko najważniejszych centrów turystycznych i aglomeracji regionu
 • zakwaterowanie w świetnie wyposażonym internacie
 • pyszne obiady w stołówce szkolnej

DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

Zdjęcia: Janusz Kaleta, Łukasz Skałka
Dodała AK
27.02.2019

zsp.edu.pl