Rekrutacja 2019 - gimnazjum

 

Absolwentów GIMNAZJUM zapraszamy do wyboru spośród 6 klas

Proponujemy 2 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

i 4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

 

PO GIMNAZJUM

 

symbol klasy*

przedmioty rozszerzone

pierwszy język

drugi język**

II Liceum Ogólnokształcące

A

rozszerzony j. angielski 

do wyboru 
biologia, chemia
lub
geografia, wos  

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

B

rozszerzony j. angielski 
i matematyka 
od klasy drugiej informatyka
i do wyboru fizyka lub geografia

 

 

 

 

 

Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

Hg

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

Kg

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

Tg

technik organizacji turystyki
rozszerzony j. angielski i geografia

Gg

technik żywienia i usług gastronomicznych 
rozszerzony j. angielski i chemia

* symbole klas mogą ulec zmianie
**grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatyka


Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym; od pierwszego dnia nauki. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji - pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Klasy Liceum

KLASA A

Klasa dwuprofilowa (ze wspólnym programem przedmiotów podstawowych i odrębnie realizowanym blokiem przedmiotów rozszerzonych dla każdej grupy)
geograficzno-społeczna / biologiczno-chemiczna przygotowująca do studiów na kierunkach administracyjnych, politologicznych, ochrony zdrowia, handlowych, przyrodniczych, medycznych.

KLASA B

Klasa matematyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach informatycznych, ekonomicznych, związanych z naukami ścisłymi oraz na studia techniczne.

  

Zawody przyszłości

TECHNIK HOTELARSTWA

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w różnych działach usługowych w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, schroniskach, sanatoriach, biurach podróży, stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w biurach podróży, hotelach, lotniskach, punktach informacji turystycznej, agroturystyce, organizacjach turystycznych, jako pilot, przewodnik wycieczek i rezydent, na stanowiskach związanych z marketingiem usług turystycznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii.

2 w 1 – matura + dyplom technika

Czy wiesz, że…

 • uzyskasz tytuł technika (zgodnie z wybranym profilem) z uprawnieniami do pracy w Unii Europejskiej
 • możesz odbywać praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach (np. Novotel, Ibis, Andels Kraków, WDW Sopot i in.)
 • możesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje: pilota wycieczek, barmana, baristy, sommeliera, carvingu, przewodnika i inne.
 • Tylko u Nas! Innowacyjne zajęcia z baristyki prowadzone przez specjalistę w branży!

        

Twój dobry wybór!

 • nowoczesne pracownie
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych i matematyki
 • indywidualna praca z uczniem
 • zajęcia pozalekcyjne i rozwijające zainteresowania:
  Szkolne Koło Turystyczne "Gazda"
  sekcje sportowe
  wolontariat, Bank Żywności, Szlachetna Paczka i in.
 • doskonała lokalizacja blisko najważniejszych centrów turystycznych i aglomeracji regionu
 • zakwaterowanie w świetnie wyposażonym internacie
 • pyszne obiady w stołówce szkolnej

DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Zdjęcia: Janusz Kaleta, Łukasz Skałka
Dodała AK
26.02.2019

zsp.edu.pl