Rekrutacja 2020

 

Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 8 klas, proponujemy:

4 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

klasa

rozszerzenie

przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

liczba klas

liczba miejsc

A

A

język angielski, język polski, 
wiedza o społeczeństwie

1

32

B

B1

język angielski, matematyka, informatyka

1

16

B2

język angielski, matematyka, geografia

16

C

C

język angielski, biologia, chemia

1

32

D*

D1

oddział sportowy,
specjalność - piłka nożna**

język angielski, geografia

1

11

D2

oddział sportowy,
specjalność - piłka nożna**

język angielski, biologia

11

* planowane utworzenie oddziału sportowego, ostateczna decyzja podjęta zostanie do 11 maja 2020 r.

**obowiązuje próba sprawności fizycznej

 i 4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

klasa

zawód

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

liczba klas

liczba miejsc

G

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski

1

32

H

Technik hotelarstwa

język angielski

1

32

T

Technik organizacji turystyki

język angielski

1

32

K***

K1 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
o specjalności
dietetyka i fitness

język angielski

1

16

K2 – Technik hotelarstwa
o specjalności
wellness i SPA

język angielski

16

 *** klasa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej specjalności (2 godziny tygodniowo) 

 


Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatyka


Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji - pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Pierwszy język: angielski

Drugi język: do wyboru niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański

 

  

Zawody przyszłości

TECHNIK HOTELARSTWA

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w różnych działach usługowych w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, schroniskach, sanatoriach, biurach podróży, stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w biurach podróży, hotelach, lotniskach, punktach informacji turystycznej, agroturystyce, organizacjach turystycznych, jako pilot, przewodnik wycieczek i rezydent, na stanowiskach związanych z marketingiem usług turystycznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii.

2 w 1 – matura + dyplom technika

Czy wiesz, że…

 • uzyskasz tytuł technika (zgodnie z wybranym profilem) z uprawnieniami do pracy w Unii Europejskiej
 • możesz odbywać praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach (np. Novotel, Ibis, Andels Kraków, WDW Sopot i in.)
 • możesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje: pilota wycieczek, barmana, baristy, sommeliera, carvingu, przewodnika i inne.
 • Tylko u Nas! Innowacyjne zajęcia z baristyki prowadzone przez specjalistę w branży!

        

Twój dobry wybór!

 • nowoczesne pracownie
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych i matematyki
 • indywidualna praca z uczniem
 • zajęcia pozalekcyjne i rozwijające zainteresowania:
 • doskonała lokalizacja blisko najważniejszych centrów turystycznych i aglomeracji regionu
 • zakwaterowanie w świetnie wyposażonym internacie
 • pyszne obiady w stołówce szkolnej

DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

Zdjęcia: Janusz Kaleta, Łukasz Skałka
Dodała AK
28.02.2020

zsp.edu.pl