Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM DYŻURÓW

SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY

2018/2019

I. Uzupełnianie wniosków

22 czerwca (piątek)  12:00 – 15:00

25 czerwca (poniedziałek)  09:00 – 15:00

26 czerwca (wtorek) 09:00  – 15:00

Złożenie w szkole na tym etapie rekrutacji oryginalnych dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów) nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły.

Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.

II. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I oraz list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w ZSP MSG.

 29 czerwca (piątek) godz. 12:00 - tablice ogłoszeń w holu głównym ZSP MSG w Myślenicach

 

III. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w ZSP MSG w Myślenicach przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I:

 29 czerwca (piątek) )  12:00 – 15:00

2 lipca (poniedziałek)  9:00 – 15:00

3 lipca (wtorek)  9:00 – 15:00

4 lipca (środa)  9:00 15:00

5 lipca (czwartek) 9:00 – 15:00

6 lipca (piątek) 9:00 – 15:00

9 lipca (poniedziałek) 9:00-15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSP MSG wymaga złożenia: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku technikum.

 Prosimy również o złożenie:

- dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),

- karty zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystego gimnazjum).

IV. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klas I w roku szkolnym 2018/2019 przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w ZSP MSG w Myślenicach:

10 lipca (wtorek) godz. 12:00 - tablice ogłoszeń w holu głównym ZSP MSG w Myślenicach

 

V. Zebranie rodziców uczniów przyjętych do klas I

II Liceum Ogólnokształcące - 10 lipca (wtorek) godz. 17:00

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne - 10 lipca (wtorek) godz. 18:00 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 

Dodała AK
11.06.2018
Edycja:
29/06/2018

zsp.edu.pl