Ciasta na 2020

Myślenice, 14.02.2020

Znak sprawy: ZP-03/02/2020

 ZP-03/02/2020 - Dostawa wyrobów ciastkarskich i ciast

 swiz - doc

1. Załącznik nr 1 formularz oferty - doc

2. Załącznik nr 2 formularz cenowy - doc

3. Załącznik nr 3a oświadczenie  - doc

4. Załącznik nr 3b - doc

5. Załącznik nr  4 wzór umowy  - doc

6. Załącznik nr 5 Informacja wykonawcy art. 91 ust. PZP - doc

7. Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej - doc


 Informacja z otwarcia ofert - pdf


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

zsp.edu.pl