ZP02barman2020

 

Myślenice, 03.02.2020 r.

Znak sprawy: ZP-02/MKII/20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługę społeczną (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 3 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ - POBIERZ

2. Załącznik nr 1: Formularz oferty - POBIERZ

3. Załącznik nr 2: Wzór umowy - POBIERZ

4. Załącznik nr 3: Wykaz usług - POBIERZ

5. Załącznik nr 4: Wykaz osób - POBIERZ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice, 10.02.2020 r.

Znak sprawy: ZP-02/MKII/20

ZAPYTANIA

  usługa społeczna (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 3 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Odpowiedź Zamawiającego do pytań 1 i 2 - pobierz pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice, 12.02.2020 r.

Znak sprawy: ZP-02/MKII/20

OTWARCIE OFERT

  usługa społeczna (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 3 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. otwarcie ofert - pobierz pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice, 21.02.2020 r.

Znak sprawy: ZP-02/MKII/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  usługa społeczna (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 3 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Informacja z unieważnienia postępowania - pobierz pdf 


 

zsp.edu.pl