ZP021119zywnosc

Myślenice 09.12.2019r.

Znak sprawy ZP-02/11/19

 

 

Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

Część 5: Dostawa mrożonek

Część 6: Dostawa ryb

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   doc

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

   

 

 

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

doc

 

 

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

 

doc

 

 

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

doc

 

 

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

 

doc

 

 

Część 5: Dostawa mrożonek

 

doc

 

 

Część 6: Dostawa ryb

 

doc

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

 

 

 

 

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

doc

 

 

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

 

doc

 

 

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

doc

 

 

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

 

doc

 

 

Część 5: Dostawa mrożonek

 

doc

 

 

Część 6: Dostawa ryb

 

doc

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

6

Załącznik nr 4

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

 

doc

7

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

doc

8

Załącznik nr 6

Wzór umowy

 

doc

9

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

link

 

 

I.  W dniu 10.12.2019r. o godzinie 14.00 dokonano zmiany załącznika 2d. Poprzedni załącznik zawierał błędne zapisy.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia   -     https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/516159dd-d06e-46cd-9a0a-780f695ac7a3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. W dniu 11.12.2019r. o godzinie 08.30 dokonano zmiany załącznika 2b. Poprzedni załącznik zawierał błędny zapis w zakresie ilości kg ziemniaków oraz pietruszki zielonej.

W tabeli znajduje się już załącznik z prawidłową ilością kilogramów ziemniaków (było 1800 kg, jest 18 000 kg) oraz pietruszki zielonej (było 3000 pęczków, jest 1000  pęczków).

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia     -    https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/698166cc-d13c-4207-8866-817844caf476

 


 Myślenice 18.12.2019r.

Znak sprawy ZP-02/11/19

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2019r.    -   pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice 20.12.2019r.

Znak sprawy ZP-02/11/19

Informacja z unieważnienia zamówienia     -   pdf

zsp.edu.pl