turystyka-hotelarstwo 31.10.2019

 

 

 Myślenice, 31.10.2019 r.

Znak sprawy: ZP-11/MKII/19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni turystyczno-hotelarskich w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ (*doc)

2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - POBIERZ (*doc)

3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz wyceny część I - POBIERZ (*doc)

4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Formularz wyceny część II - POBIERZ (*doc)

5. Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Formularz wyceny część III - POBIERZ (*doc)

6. Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie - POBIERZ (*doc)

7. Załącznik nr 2b do SIWZ - Oświadczenie - POBIERZ (*doc)

8. Załącznik nr 3 do SIWZ - POBIERZ (*doc)

9. Załącznik nr 4 do SIWZ - POBIERZ (*doc)

10. Załącznik nr 5 do SIWZ - OPZ - POBIERZ (*doc)

11. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Wzór umowy dla części zamówienia nr I i II - POBIERZ (*doc)

12. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Wzór umowy dla części zamówienia nr III - POBIERZ (*doc)

13. Załącznik nr 7 - Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - POBIERZ (*doc)

14. Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula RODO - POBIERZ (*doc)

 

Termin składania ofert: 08.11.2019 r. (piatek) do godz. 10:00


Informacja z otwarcia ofert POBIERZ (*pdf)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ (*pdf)


Dodała AK
31.10.2019

Edycja
12.11.2019

zsp.edu.pl