kelner 18.10.2019

 

 

 Myślenice, 18.10.2019 r.

Znak sprawy: ZP-10/MKII/19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługę społeczną (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 4 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ (doc)

2. Załącznik nr 1: Formularz oferty - POBIERZ

3. Załącznik nr 2: Wzór umowy - POBIERZ

4. Załącznik nr 3: Wykaz usług - POBIERZ

5. Załącznik nr 4: Wykaz osób - POBIERZ

 

Termin składania ofert: 29.10.2019 r. (wtorek) do godz.09:00

Ogłoszenie na stronie BIP WM - https://bip.malopolska.pl/zspmsgitcwmyslenicach,a,1674513,ogloszenie-o-zamowieniu-przeprowadzenie-kursu-kelnerskiego.html


Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.10.2019 r. POBIERZ 


Informacja z wyboru oferty (04.11.2019 r.) POBIERZ


Informacja o udzieleniu zamówienia (13.11.2019 r.) POBIERZ


 

Dodała AK
18.10.2019

Edycja AK
13.11.2019

zsp.edu.pl