kelner.04.2019

 

 

 

 Myślenice, 17.04.2019 r.

Znak sprawy: ZP-06/MKII/19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługę społeczną (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 2 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ (doc)

2. Załącznik nr 1: Formularz oferty - POBIERZ

3. Załącznik nr 2: Wzór umowy - POBIERZ

4. Załącznik nr 3: Wykaz usług - POBIERZ

5. Załącznik nr 4: Wykaz osób - POBIERZ

 

Termin składania ofert: 26.04.2019 r. (piątek) do godz.09:00

Ogłoszenie na stronie BIP WM - https://bip.malopolska.pl/zspmsgitcwmyslenicach/Article/id,3866.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z wyboru oferty

- pobierz  str. 1

- pobierz str. 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Myślenice, 04.06.2019 r.

Znak sprawy: ZP-06/MKII/19

 

 Informacja o udzieleniu zamówienia - pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zsp.edu.pl