IV Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny Smak Gościnności 2018

 

HARMONOGRAM

IV Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego

SMAK GOŚCINNOŚCI 2018

 

Środa 11.04.2018

Od godz. 9.00

Możliwość zabezpieczenia surowców i eksponatów  - pracownie gastronomiczne  ZSP MSG

 

Zakwaterowanie uczestników i opiekunów w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności

godz. 18.00

Kolacja w stołówce szkolnej dla uczniów i opiekunów mieszkających
w internacie

Czwartek 12.04.2018

godz. 7.00- 7 30

Śniadanie w stołówce szkolnej dla uczestników i opiekunów mieszkających w internacie

godz.7.30 – 8 15

Rejestracja uczestników konkursu - INTERNAT szkoły.
Przejście do pracowni gastronomicznych.

godz. 8.30 – 9.00

Powitanie opiekunów i uczestników konkursu w pracowniach gastronomicznych, losowanie stanowisk, instruktaż stanowiskowy.          

godz. 9.00- 13.30

Realizacja zadań konkursowych przez uczestników. Zespoły rozpoczynają zadanie konkursowe w kolejności losowania co 10 min.

godz. 9.00

Przerwa kawowa dla opiekunów konkursu – sala konferencyjna

godz. 10.00– 10.45

Wykład  przygotowany przez Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Renata Kostogrys – aula

Godz. 11.00 – 12.00

Pokaz – warsztaty dla nauczycieli - opiekunów
przygotowany przez restaurację Albertina – szkolna stołówka

godz. 12.00 - 14.00

Obiad dla uczestników i opiekunów  - szkolna stołówka

godz. 14.00

Spotkanie z Robertem Makłowiczem - aula szkolna

godz. 15.00

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród w auli szkolnej

Dodatkowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego Jolanta Turek , tel. 012- 272 04 24. wew 109 lub  60837978

ENGLISH VERSION

 


 

REGULAMIN
IV Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego

SMAK GOŚCINNOŚCI 2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach
12 kwietnia 2018

Terminy i miejsce konkursu:
I etap – eliminacje szkolne
II etap – potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz nadsyłanie propozycji potraw i składu zespołów konkursowych – do 9 marca 2018 roku
III etap – ogłoszenie listy zakwalifikowanych zespołów – 13 marca 2018
IV etap – finał w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice – 12 kwietnia 2018 roku

1. Założenia ogólne
a) organizatorem SMAKU GOŚCINNOŚCI 2018 - IV Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego
jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
b) patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie oraz Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.
c) patronat medialny: Przegląd Gastronomiczny, Dziennik Polski, Radio Kraków, Myślenice iTV.

d) celem konkursu jest:
– promowanie i kultywowanie regionalnych i tradycyjnych produktów Małopolski,
– ochrona kulinarnego dziedzictwa kulturowego,
– pogłębianie wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyjnych,
– rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów,
– dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych,
– propagowanie różnorodności potraw oraz tradycji kulinarnych,
– integracja szkół o tym samym profilu kształcenia,
– umacnianie współpracy z placówkami szkolenia praktycznego,
– umacnianie współpracy między firmami związanymi z gastronomią
i szkołami,
– rozbudzanie pomysłowości, inicjatywy i kreatywności,
– wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
e) temat przewodni konkursu w roku 2018: Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca.

Małopolska jest regionem, w którym wciąż dużą wagę przywiązuje się do tradycji. To tutaj nadal żywe są zwyczaje ludowe, zachowały się stare odmiany roślin i rasy zwierząt,
a żywność wytwarzana jest tradycyjnymi metodami. Województwo Małopolskie poszukuje możliwości podniesienia wartości tych produktów, które przyczyniają się do stworzenia różnorodności i stanowią część bogactwa kulturowego małopolskich obszarów wiejskich.
W Dolinie Dunajca panują doskonałe warunki naturalne do uprawy Pięknego Jasia: plantacje położone są dość nisko, dzięki temu pola osłonięte są od wiatru, ma który roślina jest bardzo wrażliwa. Ich usytuowanie na madach rzecznych również jest korzystne dla tego gatunku – ze względu na zawartość składników przyswajalnych (przede wszystkim magnezu), odczyn gleby i ilości opadów. Do tego trzeba oczywiście dodać umiejętności producentów z Doliny Dunajca, za którymi stoi wiedza i doświadczenie wielu pokoleń. W Dolinie Dunajca na bazie fasoli rozwija się również bogata i oryginalna kuchnia, z fasoli robi się naprawdę wszystko od kiełbasy po wyskokowe napitki.
Nie dziwi więc, że w dniu 25 października 2011r. fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca została wyróżniona oznaczeniem Chronionej Nazwy Pochodzenia. Uprawnienia do produkcji fasoli z oznaczeniem Chronionej Nazwy Pochodzenia mogą otrzymać jedynie rolnicy uprawiający ją na obszarze 11 gmin leżących w dolinie rzeki Dunajec: Gródek nad Dunajcem, Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno, Czchów i Gręboszów.

2. Warunki uczestnictwa
a) konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas zasadniczych szkół zawodowych
i technikum o profilu gastronomicznym, uczących się w zawodach:
– zasadnicza szkoła zawodowa - kucharz,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
b) uczniowie powinni być zgłaszani do konkursu przez swoich nauczycieli
Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić zespół złożony
z 2 uczestników.
c) warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie „Karty zgłoszenia" oraz oświadczenia o zgodzie na publikacje wizerunku(załącznik nr 1) oraz „Propozycji kulinarnej” (załącznik nr 2),

3. Przebieg konkursu
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
I etap – eliminacje szkolne (wewnętrzne) będą przeprowadzone w szkołach (termin wyznacza
szkoła). Organizator konkursu pozostawia dowolność poszczególnym szkołom w wyłanianiu
uczestników konkursu.
II etap – zgłoszenie pisemne uczestnictwa w konkursie do 9 marca 2018 roku
III etap – ogłoszenie 12 drużyn zakwalifikowanych do konkursu, przesłanie informacji do szkół w dniu 13 marca 2018
Każdy zespół powinien opracować i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności ul. Zdrojowa 18,
32-400 Myślenice:
* kartę zgłoszenia, oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku (załącznik nr 1),
* propozycję kulinarną (załącznik nr 2),
Zgłoszenia i propozycje kulinarne przyjmowane będą w wersji elektronicznej. Zgłoszenie należy przesłać jako skan podpisanego załącznika (JPG. PDF) a propozycję kulinarną w wersji edytowalnej (DOC, DOCX, ODF). W temacie wiadomości mailowej należy wpisać – Smak Gościnności 2018.
Ponadto każdy zespół powinien przygotować krótką (5-minutową) prezentację ustną na temat sporządzanej potrawy (np. skąd zaczerpnięto inspirację lub recepturę, czy modyfikowano ją, w jaki sposób, dlaczego wybrano taki przepis, czym się kierowano). Uczestnicy będą prezentowali się przed jury konkursowym.
IV etap – finał, wykonanie potraw konkursowych i prezentacja – etap przeprowadzony zostanie w pracowniach gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32 – 400 Myślenice.

4. Przebieg konkursu
a) przed rozpoczęciem odbędzie się instruktaż wstępny dla uczestników,
b) uczestnicy finału powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia oraz strój ochronny zgodny
z wymogami higieny,
c) do wykonania prac konkursowych udostępnione będą szkolne pracownie gastronomiczne,
d) organizator zapewnia następujące urządzenia potrzebne do wykonania zadań konkursowych: kuchenki gazowe dwupalnikowe – 2 sztuki, zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą, blat roboczy długości ok. 1 metra oraz drobny sprzęt niezbędny do przygotowania potraw. Dodatkowo
do dyspozycji uczestników są piece konwekcyjno-parowe – 3 szt., kuchenki mikrofalowe – 1 szt., maszynki do mielenia mięsa - 3 szt., blendery – 1 szt., palniki do karmelizowania
i przypiekania – 2 szt., ubijarki cukiernicze – 1 szt., miksery ręczne – 3 szt., płyta grillowa – 1 szt., lodówki, zamrażarki, zamrażarka szokowa – 1 szt. oraz wózek do flambirowania – 1 szt., termomix – 1szt., szybkowar – 3szt.
e) uczestnicy powinni przywieźć ze sobą talerze, patery, półmiski etc. niezbędne do prezentacji
i podania przygotowanych potraw. Regulamin dopuszcza również wykorzystanie przez uczestników przywiezionych ze sobą drobnych sprzętów kuchennych np. noży, wykrawaczy, narzędzi do carvingu etc.,
f) zespoły będą rozpoczynały zmagania kulinarne w 15 minutowych odstępach,
g) uczestnicy konkursu kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe
5 minut przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów
i zaznajomienia się z wyposażeniem stanowiska pracy,
h) uczestnicy finału mają za zadanie wykonać samodzielnie dwie potrawy:
• zakąskę zimną lub gorącą,
• danie zasadnicze,
W każdym daniu, uczestnicy konkursu są zobowiązani wykorzystać składnik stanowiący temat przewodni konkursu: fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca.
Organizator zapewnia uczestnikom fasolę Piękny Jaś w ilościach określonych w recepturze
w postaci: suchej, namoczonej, ugotowanej.
i) czas na wykonanie potraw wynosi 150 min.,
j) każdy zespół wykonuje 4 porcje przystawki i 4 porcje dania zasadniczego
(dwie porcje ocenia komisja, jedna pozostaje do zaprezentowania na stole ogólnym, natomiast ostatnia pozostaje dla uczestnika), uczestnicy startujący w konkursie zapewniają sobie
,na koszt własny, niezbędne surowce.
k) nie dopuszcza się korzystania z przygotowanych wcześniej półproduktów, sztucznych przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków, gotowych sosów (fond, majonez, ketchup dopuszczalne jako podstawa), przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów, gotowych farszów, uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw i ciast.

5. Ocenianie prac Konkursowych

a) nad prawidłowością przebiegu konkursu kulinarnego czuwać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatora,
b) konkurs kulinarny będzie oceniany przez 2 niezależne składy jury(techniczne i degustacyjne), łączny wynik jury wyłoni zwycięskie ekipy
c) kryteria oceny:

ocena jury technicznego (0 - 50 pkt.) obejmuje:
- wybór potrawy (5 pkt.),
- ocena receptury (5 pkt.),
- dobór składników (5 pkt.),
- organizacja stanowiska i organizacja pracy (10 pkt.),
- zasady bhp (5 pkt.),
- dobór technik i metod wykonania (10 pkt.),
- właściwe wykorzystanie czasu pracy (10 pkt.).
ocena jury degustacyjnego (0 - 50 pkt.) obejmuje:
- kompozycja potrawy (10 pkt.),
- sposób wydania potrawy (10 pkt.),
- kreatywność (10 pkt.),
- ocena organoleptyczna - smak, zapach, wygląd (15 pkt.)
- prezentacja potrawy (5 pkt.)
Maksymalna ilość punktów za 2 potrawy – 200 pkt.

6. Nagrody
a) za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie uczestnik otrzymuje dyplom oraz nagrodę , a Szkoła którą reprezentuje – puchar „Smak Gościnności 2018”.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

7. Postanowienia końcowe

a) za organizację i przebieg konkursu odpowiada organizator,
b) komisja konkursowa powołana przez organizatora zapewnia prawidłowy przebieg konkursu oraz obiektywizm oceniania jego wyniku,
c) wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne,
d) zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności – o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń,
e) organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników i opiekunów,
f) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw potraw i ich receptur, a także zdjęć wykonywanych podczas konkursu, w tym zdjęć osób i prac konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.

Załączniki:

 Załącznik 1 do konkursu Smak Gościnności 2018 (karta zgłoszeniowa, oświadczenia)

Załącznik 2 do konkursu Smak Gościnności 2018 (propozycja kulinarna)


English:

1. Regulations of Taste of Hospitality 2018

2. Invitation

3. Application Form


 

 ZAPROSZENIE

 

----

Dodał: Ł.S.
Edycja: AA

zsp.edu.pl