Konkurs Kulinarny "Smak Gościnności" 2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

 III Międzynarodowy Konkurs Kulinarny

SMAK GOŚCINNOŚCI 2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach

 31 marca 2017


 Lista zakwalifikowanych do Konkursu drużyn:

 1. L'École d'Hôtellerie Joan Ramon Benaprès Stiges Catalunya Spain
 2. Coelgiul Tehnic „ Raluca Rripan” Cluj-Napoca Romania
 3. Lviv Higher Professional School of the Trade and Services Sphere, Ukraina
 4. Centrum Kształcenia Bekescaba Josef Zwack Handlowa i Gastronomiczna Średnia Szkoła Zawodowa Węgry
 5. Lycée Professionnel le Saleve Grenoble Francja
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
 7. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie
 8. Zespół Szkół Przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
 9. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku
 10. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdrój im. Jana Pawła II
 11. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Armii Wojska Polskiego w Łodzi
 12. Zespół Szkół Nr 1 Miechowie
 13. Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych Tarnowie
 14. ZSP Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Wszystkim zespołom, którym udało się zakwalifikować do III Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Smak Gościnności” 2017 serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach Konkursu!

 Pragniemy poinformować, że komisja kwalifikacyjna tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Smak Gościnności” stanęła przed nie lada wyzwaniem. Wszystkie nadesłane na Konkurs receptury były bardzo interesujące i profesjonalnie opracowane. Niestety z powodu ograniczonej liczby miejsc nie mogliśmy zaprosić wszystkich, którzy nadesłali zgłoszenia i wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze propozycje. Wszystkich tych, którym nie udało się zakwalifikować do Konkursu w tym roku, zapraszamy ponownie do udziału za rok.

Ze względu na profesjonalne podejście uczestników do naszego Konkursu – pomysłowość prezentowanych receptur, profesjonalne wykonanie i oprawę wizualną gotowych dań po Konkursie planujemy wydać publikację zawierającą receptury, opis procesu kulinarnegooraz zdjęcia wykonanych przez uczestników potraw. W związku z tym prosimy zakwalifikowane zespoły o przygotowanie skróconej elektronicznej wersji receptury/przepisu, który będzie zamieszczony w pokonkursowej publikacji.

Przypominamy również, że Organizator Konkursu zapewnia każdemu zespołowi produkt będący tematem przewodnim tegorocznej edycji Smaku Gościnności, czyli udziec jagnięcy – w ilości ok. 1,5 kg dla każdego zespołu.


PROGRAM

III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU

GASTRONOMICZNEGO SMAK GOŚCINNOŚCI  2017

30 marca  2017 r. (czwartek )

Od godz. 9.00

Możliwość zabezpieczenia surowców i eksponatów  - Pracownie gastronomiczne  ZSP MSG / osoba odpowiedzialna – mgr Anna Stasik

 

Zakwaterowanie uczestników i opiekunów w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności

godz. 18.00

Kolacja dla uczniów i opiekunów mieszkających  w internacie       w stołówce szkolnej

31 marca  . (piątek)

godz. 7.00- 7 30

Śniadanie dla uczestników i opiekunów mieszkających internacie  w stołówce szkolnej

godz. 8.00 – 8 45

Rejestracja uczestników konkursu  - przy wejściu głównym budynku szkoły . Przejście do pracowni gastronomicznych.

godz. 9.00 – 9.20

Powitanie opiekunów i uczestników konkursu w pracowniach gastronomicznych , losowanie stanowisk.             

godz. 9.20 – 9.35

Instruktaż  stanowiskowy  dla  uczestników konkursu

godz. 9 35. 13.05

Realizacja zadań konkursowych przez uczestników. Zespoły rozpoczynają zadanie konkursowe w kolejności losowania co 15 min

godz. 9.30 – 10. 40

Przerwa kawowa dla opiekunów konkursu – sala konferencyjna Fakultatywne zwiedzanie szkoły   dla opiekunów uczestników

godz. 10.45– 11.30

Koncert chóru szkoły z Węgier w auli szkolnej  – dla opiekunów

godz. 11.35– 12.25

Wykład  przygotowany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie . Pokaz baristyczny dla gości zagranicznych.

0d godz. 11.40

Obiad  - restauracja Stara Kotłownia

godz. 12. 30 – 13.50

Przejście uczestników i opiekunów do restauracji  -  poczęstunek dla uczniów i opiekunów  w restauracji Stara Kotłownia
Warsztat kulinarny grillowania – taras sala  konferencyjna
/dla młodzieży/

godz. 14.00

Zakończenie konkursu , wręczenie nagród w auli szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Dodatkowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego Jolanta Turek , tel. 012- 272 04 24. wew 109                          lub  60837978

 HARMONOGRAM LOSOWANIA/PRACY STANOWISKOWEJ ZESPOŁÓW

2 PRACOWNIE – 14 STANOWISK

 

GODZINA

PRACOWNIA 1

PRACOWNIA 2

9.35 – 11.35

1

2

9.50 – 11.50

3

4

10.05 – 12.05

5

6

10.20 –12.20

7

8

10.35 – 12.35

9

10

10.50 – 12.50

11

12

11.05 –13.05

13

14

 

ENGLISH VERSION


 REGULAMIN
III Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego

SMAK GOŚCINNOŚCI 2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach

31 marca 2017

Temat przewodni 2017: jagnięcina podhalańskaTerminy i miejsce konkursu:
I etap konkursu – eliminacje szkolne
II etap konkursu – Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie, nadsyłanie propozycji potraw i składu zespołów konkursowych do 28 lutego 2017 roku
III etap konkursu – ogłoszenie listy zakwalifikowanych zespołów 6 marca 2017 roku
IV etap konkursu – finał  31 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32 – 400 Myślenice

1.    Założenia ogólne
a)    organizatorem SMAKU GOŚCINNOŚCI 2017 - III Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego jest  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
b)    patronat honorowy nad konkursem sprawuje – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
c)       partnerem konkursu jest Gmina Nowy Targ
d)    firmami wspierającymi konkurs są: BidFood Farutex Sp. z o. o. oraz Unilever
e)    patronat medialny: Przegląd Gastronomiczny, Portal Papaja, Dziennik Polski
f)    celem konkursu jest:
–    promowanie i kultywowanie regionalnych i tradycyjnych  produktów Małopolski,
–    ochrona kulinarnego dziedzictwa kulturowego,
–    pogłębianie wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyjnych,
–    rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów,
–    dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych,
–    propagowanie różnorodności potraw oraz tradycji kulinarnych,
–    integracja szkół o tym samym profilu kształcenia,
–    umacnianie współpracy z placówkami szkolenia praktycznego,
–    umacnianie współpracy między firmami związanymi z gastronomią
i szkołami,
–    rozbudzanie pomysłowości, inicjatywy i kreatywności,
–    wyrabianie poczucia estetyki i piękna,

g)    temat przewodni  konkursu w roku 2017: Jagnięcina podhalańska

Małopolska jest regionem, w którym wciąż dużą wagę przywiązuje się do tradycji. To tutaj nadal żywe są zwyczaje ludowe, zachowały się stare odmiany roślin i rasy zwierząt,
a żywność wytwarzana jest tradycyjnymi metodami. Województwo Małopolskie poszukuje możliwości podniesienia wartości tych produktów, które przyczyniają się do stworzenia różnorodności i stanowią część bogactwa kulturowego małopolskich obszarów wiejskich.
    Do produkcji jagnięciny podhalańskiej wykorzystuje się jagnięta rasy „polska owca górska” oraz „cakiel”, odchowywane przy matkach hodowlanych w sposób tradycyjny i niezmieniony od wieków. Owce wypasane są przez cały sezon, od końca kwietnia do początku października , na halach. Jagnięta kocą się od końca grudnia do kwietnia. Ze względna na warunki klimatyczne jagnięta wykocone w miesiącach zimowych pozostają w owczarni od momentu narodzin przez cały okres wychowu. Po wyprowadzeniu matek na pastwiska jagnięta hodowane są osobno. Przez cały okres wychowu, czyli  maksymalnie 90 dni od dnia wykotu, podstawowym pokarmem jagniąt mlecznych i jagniąt lekkich przeznaczonych do produkcji jagnięciny podhalańskiej jest mleko matek. Dopuszcza się dokarmianie jagniąt przeznaczonych do uboju przy wyższych masach ciała (powyżej 14kg) zielonką pastwiskową i sianem oraz niewielkimi dodatkami pasz treściwych (jęczmień, owies, otręby).
    Obszar wypasu i produkcji jagnięciny podhalańskiej położony jest w pobliżu pięciu Parków  Narodowych: Gorczańskiego, Tatrzańskiego, Pienińskiego, Babiogórskiego i Magurskiego oraz Parków Krajobrazowych i obszarów cennych przyrodniczo.
    Chów owiec górskich, którego produktem jest jagnięcina podhalańska, odbywa się w warunkach górskich, w małych ekstensywnie utrzymywanych stadach owiec żywionych naturalnymi paszami pochodzącymi głównie zasobów. Pastwiska nie są nawożone, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem botanicznym, co wpływa na walory smakowe. Duży wpływ na ostateczny smak mięsa jagnięciny podhalańskiej ma specyficzna roślinność występująca na obszarze jej wytwarzania, wśród tych gatunków jest wiele roślin leczniczych spotykanych i stosowanych w medycynie ludowej. Są to rośliny zawierające witaminy, białka, lipidy oraz niezbędne dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastki, takie jak: magnez, cynk, selen, jod czy lit.
 
2.    Warunki uczestnictwa
a)    konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas zasadniczych szkół  zawodowych
i technikum o profilu gastronomicznym, uczących się w zawodach:
–    zasadnicza szkoła zawodowa - kucharz,
–    technik żywienia i usług gastronomicznych,
b)    uczniowie powinni być zgłaszani do konkursu przez swoich nauczycieli
 Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić zespół złożony
 z 2 uczestników.
c)    warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie „Karty zgłoszenia" oraz  oświadczenia o zgodzie na publikacje wizerunku(załącznik nr 1) oraz „Propozycji kulinarnej” (załącznik nr 2),
3.    Przebieg konkursu
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
I etap – eliminacje szkolne (wewnętrzne) będą przeprowadzone w szkołach (termin wyznacza szkoła). Organizator konkursu pozostawia dowolność poszczególnym szkołom w wyłanianiu uczestników konkursu.
II etap – zgłoszenie pisemne uczestnictwa w konkursie do 28 lutego 2017 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)
III etap – ogłoszenie 12 drużyn zakwalifikowanych do konkursu, przesłanie informacji do szkół  w dniu 6 marca 2017
Każdy  zespół powinien opracować i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła  Gościnności  ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice:
* kartę zgłoszenia, oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku
 (załącznik nr 1),
* propozycję kulinarną (załącznik nr 2),
w temacie wiadomości wpisać – Smak Gościnności 2017
Ponadto każdy zespół powinien przygotować krótką (5-minutową) prezentację ustną  na temat sporządzanej potrawy, np. skąd zaczerpnięto inspirację lub recepturę, czy modyfikowano ją, w jaki sposób, dlaczego wybrano taki przepis, czym się kierowano. Uczestnicy będą prezentowali się przed jury konkursowym.
IV etap – finał, wykonanie potraw konkursowych i prezentacja – etap przeprowadzony zostanie  w pracowniach gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32 – 400 Myślenice.

4. Przebieg konkursu
a)    przed rozpoczęciem odbędzie się instruktaż wstępny dla uczestników,
b)    uczestnicy finału powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia oraz strój ochronny zgodny z wymogami higieny,
c)    do wykonania prac konkursowych udostępnione będą szkolne pracownie gastronomiczne,
d)    organizator zapewnia następujące urządzenia potrzebne do wykonania zadań konkursowych: kuchenki gazowe dwupalnikowe – 2 sztuki, zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą, blat roboczy długości ok. 1 metra oraz drobny sprzęt niezbędny do przygotowania potraw. Dodatkowo do dyspozycji uczestników są piece konwekcyjno-parowe – 3 szt., kuchenki mikrofalowe – 1 szt., maszynki do mielenia mięsa - 3 szt., blendery – 1 szt., palniki do karmelizowania
i przypiekania – 2 szt., ubijarki cukiernicze – 1 szt., miksery ręczne – 3 szt., płyta grillowa – 1 szt., lodówki, zamrażarki, zamrażarka szokowa – 1 szt. oraz  wózek do flambirowania – 1 szt., termomix – 1szt.
e)    uczestnicy powinni przywieźć ze sobą talerze, patery, półmiski etc. niezbędne do prezentacji i podania przygotowanych potraw. Regulamin dopuszcza również wykorzystanie przez uczestników przywiezionych ze sobą drobnych sprzętów kuchennych np. noży, wykrawaczy, narzędzi do carvingu etc.,
f)    zespoły będą rozpoczynały zmagania kulinarne w 15 minutowych odstępach,
g)    uczestnicy konkursu kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe
5 minut przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienia się z wyposażeniem stanowiska pracy,
h)    uczestnicy finału mają za zadanie wykonać samodzielnie dwie potrawy:
•    zakąskę zimną lub gorącą,
•    danie zasadnicze,
w każdym daniu, uczestnicy konkursu są zobowiązani wykorzystać składnik stanowiący temat przewodni konkursu: jagnięcinę podhalańską
i)    czas na wykonanie potraw wynosi 120  min.,
j)    każdy zespół wykonuje 4 porcje przystawki i 4 porcje dania zasadniczego
(dwie porcje ocenia komisja, jedna pozostaje do zaprezentowania na stole ogólnym, natomiast ostatnia pozostaje dla uczestnika), uczestnicy startujący
w konkursie, zapewniają sobie na koszt własny niezbędne surowce.
k)    nie dopuszcza się korzystania z przygotowanych wcześniej półproduktów, sztucznych przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków, gotowych sosów (fond, majonez, ketchup dopuszczalne jako podstawa), przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów, gotowych farszów, uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw i ciast.
    
5.    Ocenianie prac Konkursowych
a)    nad prawidłowością przebiegu konkursu kulinarnego czuwać będzie profesjonalne jury,   powołane przez organizatora,
b)    konkurs kulinarny będzie oceniany przez 2 niezależne składy jury/techniczne i degustacyjne/, łączny wynik jury wyłoni zwycięskie ekipy  
c)    kryteria oceny:

 ocena jury technicznego (0 - 50 pkt.) obejmuje:
- wybór potrawy (5 pkt.),
- ocena receptury (5 pkt.),
- dobór składników (5 pkt.),
- organizacja stanowiska i organizacja pracy (10 pkt.),
- zasady bhp (5 pkt.),
- dobór technik i metod wykonania (10 pkt.),
- właściwe wykorzystanie czasu pracy (10 pkt.).
 ocena jury degustacyjnego (0 - 50 pkt.) obejmuje:
- kompozycja potrawy (10 pkt.),
- sposób wydania potrawy (10 pkt.),
- kreatywność (10 pkt.),
- ocena organoleptyczna - smak, zapach, wygląd (15 pkt.)
- prezentacja potrawy (5 pkt.)
Maksymalna ilość  punktów za 2 potrawy – 200 pkt.

6. Nagrody
a)     za zajęcie I, II i III miejsca w  konkursie uczestnik otrzymuje dyplom oraz nagrodę , a Szkoła  którą reprezentuje – puchar „Smak Gościnności 2017
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

7. Postanowienia końcowe
a)    za organizację i przebieg konkursu odpowiada organizator,
b)    komisja konkursowa powołana przez organizatora zapewnia prawidłowy przebieg konkursu oraz obiektywizm oceniania jego wyniku,
c)    wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne,
d)    zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska   Szkoła  Gościnności – o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń,
e)     organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, naczynia i rzeczy osobiste uczestników i opiekunów,
f)    organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw potraw i ich receptur, a także zdjęć wykonywanych podczas konkursu, w tym zdjęć osób i prac konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.

Informacje dodatkowe:

Organizator zapewnia produkt będący tematem przewodnim konkursu, czyli  udziec jagnięcy  – w ilości ok. 1,5 kg dla każdego zespołu.

Ponadto każdy z zespołów ma możliwość zamieszkania w internacie szkolnym . Prosimy o zamieszczenie informacji w karcie zgłoszeniowej przewidywanego terminu i godziny przyjazdu do Myślenic. Cena noclegu ze śniadaniem – 30 zł od osoby.

Osoba do kontaktu : Jolanta Turek – kierownik kształcenia praktycznego, tel. 608 37 97 80, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki i pliki do pobrania:

 1. Regulamin konkursu "Smak Gościnności" 2017.
 2. Karta zgłoszeniowa "Smak Gościnności" 2017.
 3. Propozycja kulinarna potraw konkursowych "Smak Gościnności" 2017.

English version:

 1. Regulations of III International Culinary Contest
 2. Invitation

 

 

 

 

zsp.edu.pl