Konkurs literacki dla uczniów

 

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 50-LECIA SZKOŁY

 

 

 

Ogólne założenia konkursu:

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych MSG im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

 

  1. Organizowany w dniach 1 października 2012 do 28 lutego 2013.

 

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego uczniów klas trzecich.

 

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedna pracę.

 

  1. Uczestnik konkursu zgłasza własną pracę literacką, która nie była dotąd nigdzie publikowana.

 

  1. Celem pracy ma być zaprezentowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły, który osiągnął sukces.

 

  1. Praca może przyjąć formę wywiadu z absolwentem, reportażu lub opowiadania.

 

  1. Powinna zawierać maksymalnie 2 strony  formatu A4 (czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5).

 

  1. Praca powinna być opatrzona godłem. Uczestnik konkursu załącza do niej kopertę opatrzoną godłem zawierającą w środku dane uczestnika (imię, nazwisko, klasa i telefon kontaktowy).

 

  1. Prace należy składać do dnia 28 lutego 2013 roku do nauczycieli języka polskiego.

 

11.  Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

 

zsp.edu.pl