Konkurs literacki dla absolwentów

 

KONKURS LITERACKI - JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY

 

 

 

 

Ogólne założenia konkursu:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów i emerytowanych pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych MSG im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

 

 1. Organizowany w dniach 1 października 2012 do 30 marca 2013.

 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 30 maja 2013 roku.

 

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedna pracę.

 

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach :
  • I - emerytowani pracownicy szkoły
  • II - absolwenci szkoły

 

 1. Uczestnik konkursu zgłasza własną pracę literacką, która nie była dotąd nigdzie publikowana.

 

 1. Praca literacka ma zawierać wspomnienia dotyczące szkolnych lat.

 

 

 1. Praca może przyjąć formę wiersza, kartki z pamiętnika, opowiadania.

 

 1. Praca powinna mieć objętość maksymalnie 2 stron formatu A4 ( czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5).

 

 1. Praca powinna być opatrzona godłem i sygnaturą kategorii ( I lub II). Uczestnik konkursu załącza do niej kopertę opatrzoną godłem zawierającą w środku dane uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Na kopercie należy zaznaczyć, do której kategorii należy praca ( pracownik lub absolwent szkoły).

 

 1. Prace należy nadsyłać na adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  MSG

Ul. Zdrojowa 18

32-400 Myślenice

z dopiskiem „Konkurs jubileuszowy” do dnia 30 marca 2013 roku.

 

12.  Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

 

zsp.edu.pl