Konkurs fotograficzny

„Z  GAZDĄ  NA  GÓRSKIM  SZLAKU”

 

W związku ze zmianą terminu uroczystości Jubileuszu 50-lecia szkoły rozstrzygnięcie konkursu przeniesiono na wrzesień 2013 r.

___________________________________________________________________________

Konkurs organizowany w roku szkolnym 2012/2013 w ramach obchodów

Roku Jubileuszowego Szkoły.

___________________________________________________________________________ 

 

Celem konkursu jest promowanie turystyki górskiej, aktywnych form wypoczynku, zaznajamianie młodzieży z walorami przyrody, geografii i ojczystych krajobrazów oraz zachęcenie do udziału w wyprawach Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego GAZDA.

Ogólne założenia konkursu.

  1. Konkurs przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych MSG im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
  2. Organizowany w dniach 1 września 2012 do 28 czerwca 2013
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2013r.
  4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:

ð  „Górskie impresje” – mają uchwycić piękno i atmosferę górskich krajobrazów;

ð  „Gazda na szlaku” – jest formą dokumentalną związaną z wyprawami Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego „Gazda” w roku szkolnym 2012/2013.

  1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace w każdej z kategorii. Przekroczenie limitu prac wiąże się z ich częściową dyskwalifikacją.
  2. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu podczas wycieczek Koła GAZDA organizowanych w roku szkolnym 2012/2013.
  3. Zdjęcia w formacie minimum 15x20 cm na papierze matowym powinny być z tyłu opatrzone godłem, datą i miejscem wykonania, kategorią, do której dana praca należy. Do zdjęć powinna być dołączona płyta CD ze zdjęciami w formacie JPEG, w możliwie dużej rozdzielczości, oraz koperta opatrzona godłem zawierająca w środku dane uczestnika (imię, nazwisko, klasę i telefon kontaktowy).
  4. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie polegał na zastosowaniu korekty, która polepszy jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie jest dozwolone natomiast łączenie kilku fotografii lub zmiana oryginalnej kompozycji fotografii.
  5. Jury obradować będzie w składzie: Gaździny i Gazdowie oraz zaprzyjaźnieni Bacowie.

 

Do zobaczenia na górskim szlaku! Hej!

zsp.edu.pl