Stypendyści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
w roku szkolnym 2017/2018
 

Nauka się opłaca i to dosłownie. Szczególnie uzdolnieni uczniowie uzyskujący najwyższą średnią ocen w szkole otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.W roku szkolnym 2017/2018 stypendium otrzymała:


Beata Bizoń kl. IV H  śr. ocen 5,29


oraz

Dawid Kalinowski kl.II B śr. ocen 5,62

Serdecznie gratulujemy!


Uroczyste wręczenie dyplomów stypendium nastąpiło w Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, gdzie nasi uczniowie odebrali je z rąk  Pani Kurator Barbary Nowak .

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
w roku szkolnym 2016/2017

Jak co roku z grona najlepszych uczniów naszej szkoły wybierani są uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole do stypendium PRM 

W roku szkolnym 2015/2016 najlepszymi z najwyższą średnią okazały się uczennice

Magdalena Nędza  kl.II B śr. 5,78 z LO

oraz

Katarzyna Wielgus kl. II T śr.5,07 z Technikum Turystyczno-Gastronomicznego.

 Uroczyste wręczenie dyplomów przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Nowak nastąpiło w dn. 24.01.2017r. w Krakowie

 


 W roku szkolnym 2014/2015 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały:
 
Karolina Gogol - klasa III B

 
Maria Soczówka - klasa III H


Stypendium dla Uczniów Szczególnie Zdolnych

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości co roku wspiera najlepszych  uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z małopolski. Aby uzyskać stypendium trzeba mieć wysoką średnią ocen, oraz osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim.

W roku szkolnym 2013/2014 stypendium otrzymała Justyna Jasek z klasy 1C


W roku szkolnym 2013/2014 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały:
 
Beata Różycka - klasa III D

 
Maria Soczówka - klasa II TA

 
 

Stypendium dla Uczniów Szczególnie Zdolnych

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości co roku wspiera najlepszych  uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z małopolski. Aby uzyskać stypendium trzeba mieć wysoką średnią ocen, oraz osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim.

W roku szkolnym 2012/13 stypendia otrzymali:
Justyna Wojtasik 1B
Michał Gubała 1B
Maria Bochenek 1C 

W roku szkolnym 2011/12 stypendium otrzymała:
Beata Różycka 1D

W roku szkolnym 2010/11 stypendium otrzymał:
Mateusz Ścisłowicz 2D


W roku szkolnym 2012/2013 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały:
 
Adrianna Ślizowska - klasa III B

 
Iwona Majda - klasa II TA


W roku szkolnym 2011/2012
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała:
 
Bernadetta Jasuba - klasa III A


 
W roku szkolnym 2010/2011
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała:
 

 Ewa Kobiałka - klasa II F


W roku szkolnym 2009/2010
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała:
 
Monika Gatlik - klasa III B

W roku szkolnym 2008/2009
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

Anna Jaśkowiec - klasa III S
Mateusz Masełko - klasa III Ls

 

                          

 

(AG)

zsp.edu.pl