Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 1 ROK

Asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w: ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatnych praktykach pracy socjalnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

zsp.edu.pl