Opiekun środowiskowy

OPIEKUN ŚRODOWISKOWY - 1 ROK

Opiekun środowiskowy – jest przygotowany do indywidualnej pracy z osobą wymagającą opieki środowiskowej, udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym, podejmowania działań w ramach systemu pomocy środowiskowej i społecznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w: ośrodkach  i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatnych praktykach pracy socjalnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

zsp.edu.pl