Program i harmonogram Kursu "Baca"

 

 

 Harmonogram zajęć Kursu "Bacy" grupa 1.

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „BACY”  I Grupa (kurs + egzamin)
PIĄTEK, 21 kwiecień       
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

1.         13:45 – 15:15 Polskie i unijne przepisy prawne w zakresie produkcji i zbytu przetworów z mleka owczego. Znaczenie pasterstwa dla ochrony krajobrazu. 2  Andrzej Gąsienia Makowski
2.         15:25 – 16:55 Zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i zagrody edukacyjnej. 2 Pabis Grzegorz
3.         16:55 _ 17:05 Przerwa 10 min.  
4.         17:05 – 18:35 Zasady rejestracji i wymogi dla gospodarstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią i przetwórstwo mleka owczego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  Kontrola jakości za zgodność ze specyfikacją produktu dla mięsa i mleka owczego oraz ich przetworów. 2 Pabis Grzegorz
      6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „BACY”  I
SOBOTA, 22 kwiecień       
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

1.         9:00 – 10:30 Organizacja tradycyjnego wypasu owiec z poszanowaniem obrzędowości i uwarunkowaniami kulturowymi (architektura, stroje, obrzędowość, sprzęt pasterski). 2 Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne, 
2.        10:30 – 11:15 Zakładanie firmy. Prawo pracy. Przygotowanie umów o pracę, o dzieło, umów zlecenie – warsztaty. 1 Anna Jachymiak - ZSCKR
3.        11:15 – 11:30 Przerwa 15 min.  
4.        11:30 – 12:15 Zapobieganie i leczenie chorób owiec. Pielęgnacja zwierząt. 1 Ostapczuk Marzena -  ZSCKR
5.        12:15 – 13:30 Zasady zgłaszania i przeprowadzania uboju owiec w gospodarstwie na potrzeby własne 1 Józef Michalik - ARIMR
6.        13:30 – 14:15   Urządzenie gospodarstwa szałaśniczego, zasady wynajmu owiec i dzierżawy terenów wypasowych, prowadzenie wypasu: nadzór i zarządzanie stadem, praca z psem pasterskim, ochrona przed wilkami, zasady pojenia zwierząt na pastwisku. Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne, 
7.        14:15 Obiad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERSJA DO DRUKU


 Harmonogram zajęć Kursu "Baca" grupa 2.

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „BACY”  II Grupa ( kurs )
PIĄTEK, 21 kwiecień       
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

  13:45 – 15:15 Zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i zagrody edukacyjnej. 2 Pabis Grzegorz
  15:25 – 16:55 Polskie i unijne przepisy prawne w zakresie produkcji i zbytu przetworów z mleka owczego. Znaczenie pasterstwa dla ochrony krajobrazu. 2 Krzysztof Król Łęgowski -Prezes Szlaku Oscypkowego
  16:55 _ 17:05 Przerwa    
  17:05 – 18:35 Zasady zgłaszania i przeprowadzania uboju owiec w gospodarstwie na potrzeby własneZakładanie firmy. Prawo pracy. Przygotowanie umów o pracę, o dzieło, umów zlecenie – warsztaty. 1 1 Józef Michalik – ARIMR Anna Jachymiak - ZSCKR

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „BACY”  II
SOBOTA, 22 kwiecień       
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

  9:00 – 10:30 Zasady rejestracji i wymogi dla gospodarstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią i przetwórstwo mleka owczego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  Kontrola jakości za zgodność ze specyfikacją produktu dla mięsa i mleka owczego oraz ich przetworów. 2 Pabis Grzegorz
  10:30 – 11:15   Urządzenie gospodarstwa szałaśniczego, zasady wynajmu owiec i dzierżawy terenów wypasowych, prowadzenie wypasu: nadzór i zarządzanie stadem, praca z psem pasterskim, ochrona przed wilkami, zasady pojenia zwierząt na pastwisku. Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne, 
  11:15 – 11:30 Przerwa 15 min  
  11:30 – 12:15 Organizacja tradycyjnego wypasu owiec z poszanowaniem obrzędowości i uwarunkowaniami kulturowymi (architektura, stroje, obrzędowość, sprzęt pasterski). 2 Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne, 
  12:15 – 13:30
  13:30 – 14:15 Zapobieganie i leczenie chorób owiec. Pielęgnacja zwierząt. 1 Ostapczuk Marzena -  ZSCKR
  14:15 obiad    

 

WERSJA DO DRUKU

 

28 kwietnia – zajęcia praktyczne na Bacówce (6 godz.)

 

 

 

zsp.edu.pl