Program i harmonogram Kursu "Czeladnik - Juhas"

 Harmonogram zajęć dla grupy 1.

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  I grupa (kurs + staż)
PIĄTEK, 7 kwietnia        
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu


Spotkanie organizacyjne - godz. 13.00

 1.  

13:45 – 15:15

Polskie i unijne przepisy prawne w zakresie produkcji i zbytu przetworów z mleka owczego. Znaczenie pasterstwa dla ochrony krajobrazu.

2


Andrzej Gąsienica Makowski

 1.  

15:25 – 16:55

Rasy i typy użytkowe owiec. Budynki inwentarskie. Dobrostan zwierząt.

2

Nowak Marian - ZSCKR

 1.  

16:55 _ 17:05

Przerwa

 

 

 1.  

17:05 – 18:35

Podstawowe zasady pracy hodowlanej w stadzie. Żywienie owiec. Zimowe utrzymanie zwierząt.

2

Nowak Marian - ZSCKR

 

 

 

6

 

 

                               

                                                                                                                           

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS” 
SOBOTA, 8 kwietnia       
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

9:00 – 10:30

Podstawowe choroby i szkodniki owiec.

2

Ostapczuk Marzena -  ZSCKR

 1.  

10:30 – 12:00

Racjonalne gospodarowanie pastwiskami (rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin chronionych, funkcjonalnych i trujących, produkcja roślinna na łąkach i pastwiskach – nawożenie, pielęgnacja, podsiew. Wpływu wypasu na stosunki wodne w glebie i roślinność, rozpoznawanie uwilgocenia runi pastwiskowej. Zasady prowadzenia gospodarki pasterskiej na obszarach chronionych.

2

Marko Andrzej - ZSCKR

 1.  

12:00 – 12:15

Przerwa

15 min.

 

 1.  

12:15 – 13:45

Alternatywne metody użytkowania owiec. Rasy owiec objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych i zasady korzystania z programu.

2

Michalik Józef

 1.  

13:45 – 14:45

Obiad

60 min.

 

 1.  

14:45 – 16:15

Zasady rejestracji i wymogi dla gospodarstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią i przetwórstwo mleka owczego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

2

 

Pabis Grzegorz

 1.  

 

 

8

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS” 
PIĄTEK 21 kwietnia      
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

13:45 – 15:15

Wartość odżywcza mięsa owczego w zależności od rasy, zasady przygotowania kulinarnego mięsa, przepisy polskie i unijne w zakresie produkcji i zbytu mięsa.

2

Wrocławiak Teresa - ZSCKR

 1.  

15:25 – 16:55

Kontrola jakości za zgodność ze specyfikacją produktu dla mięsa i mleka owczego oraz ich przetworów.

2

Wrocławiak Teresa – ZSCKR 

 1.  

16:55 – 17:05

Przerwa

10 min.

 

 1.  

17:05 – 18:35

Perspektywy Programu Ochrony Zasobów Genetycznych na lata 2015-2020. Zasady utrzymania owiec.

2

Józef Michalik - ARiMR

 1.  

 

 

6

 

 

                                                                                                              

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS” 
SOBOTA 22 kwietnia,         
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

9:00 – 10:30

Organizacja tradycyjnego wypasu owiec z poszanowaniem obrzędowości i uwarunkowaniami kulturowymi (architektura, stroje, obrzędowość, sprzęt pasterski).

2

Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne,

 

 1.  

10:30 – 12:00

Urządzenie gospodarstwa szałaśniczego, zasady wynajmu owiec i dzierżawy terenów wypasowych, prowadzenie wypasu: nadzór i zarządzanie stadem, praca z psem pasterskim, ochrona przed wilkami, zasady pojenia zwierząt na pastwisku.

2

Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne,

 

 1.  

12:00 – 12:15

Przerwa

15 min.

 

 1.  

12:15 – 13:45

Zapobieganie i leczenie chorób owiec. Pielęgnacja zwierząt.

2

Ostapczuk Marzena -  ZSCKR

 1.  

13:45 – 14:45

Obiad

1

 

 1.  

14:45 – 16:15

Wybrane elementy fizjologii owiec.

2

 

Ostapczuk Marzena -  ZSCKR

 1.  

 

 

8

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS” 
PIĄTEK 28 kwietnia,         
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

13:45 – 15:15

Zasady zgłaszania i przeprowadzania uboju owiec w gospodarstwie na potrzeby własne.

2

Józef Michalik - ARIMR

 1.  

15:25 – 16:55

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ryzyko zawodowe i wypadki przy pracy.

2

Andrzej Mozdyniewicz - KRUS

 1.  

16:55 – 17:05

Przerwa

10 min.

 

 1.  

17:05 – 17:50

. Zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i zagrody edukacyjnej.

2

 

 

Pabis Grzegorz

 1.  

 

 

6

 

 

        

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS” 
SOBOTA 29 kwietnia,        
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

9:00 – 10:30

Zasady prawidłowego doju, czynniki warunkujące jakość
i wartość odżywczą mleka owczego.

2

Jan Janczy - ZHOiK

 1.  

10:30 – 12:00

Zakładanie własnej firmy, prawo podatkowe, prawa autorskie.  Dochodowość gospodarstwa szałaśniczego, podstawy ekonomiki produkcji owczarskiej

2

Anna Jachymiak – ZSCKR

 1.  

12:00 – 12:15

przerwa

15 min.

 

 1.  

12:15 – 13:45

Prawo pracy. Przygotowanie umów o pracę, o dzieło, umów zlecenie – warsztaty.

2

Anna Jachymiak - ZSCKR

 1.  

13:45 – 14:45

obiad

60 min.

 

 1.  

14:45 – 16:15

Zakładanie własnej firmy, prawo podatkowe, prawa autorskie.

2

 

Anna Jachymiak - ZSCKR

 

 

Zakończenie kursu

8

 

 

RAZEM

 

42 h

 

 

 

WERSJA DO DRUKU


Harmonogram zajęć dla grupy 2.

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  II grupa (kurs)
PIĄTEK, 7 kwietnia        
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu


Spotkanie organizacyjne – godz. 13.00

 1.  

13:45 – 15:15

Rasy i typy użytkowe owiec. Budynki inwentarskie. Dobrostan zwierząt.

2

Nowak Marian - ZSCKR

 1.  

15:25 – 16:55

Zasady rejestracji i wymogi dla gospodarstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią i przetwórstwo mleka owczego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

2

Pabis Grzegorz

 1.  

16:55 _ 17:05

Przerwa

15 min.

 

 1.  

17:05 – 18:35

Alternatywne metody użytkowania owiec. Rasy owiec objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych i zasady korzystania z programu.

2

Michalik Józef

 

 

 

6

 

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  II
SOBOTA, 8 kwietnia       
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

9:00 – 10:30

Zakładanie własnej firmy, prawo podatkowe, prawa autorskie.  Dochodowość gospodarstwa szałaśniczego, podstawy ekonomiki produkcji owczarskiej

2

Anna Jachymiak – ZSCKR

 1.  

10:30 – 12:00

Polskie i unijne przepisy prawne w zakresie produkcji i zbytu przetworów z mleka owczego. Znaczenie pasterstwa dla ochrony krajobrazu.

2

Krzysztof Król Łęgowski -Prezes Szlaku Oscypkowego

 1.  

12:00 – 12:15

Przerwa

15 min.

 

 1.  

12:15 – 13:45

Podstawowe choroby i szkodniki owiec.

2

Ostapczuk Marzena -  ZSCKR

 1.  

13:45 – 14:45

Obiad

60 min.

 

 1.  

14:45 – 16:15

Podstawowe zasady pracy hodowlanej w stadzie. Żywienie owiec. Zimowe utrzymanie zwierząt.

2

Nowak Marian - ZSCKR

 1.  

 

 

8

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  II
PIĄTEK 21 kwietnia      
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

13:45 – 15:15

Organizacja tradycyjnego wypasu owiec z poszanowaniem obrzędowości i uwarunkowaniami kulturowymi (architektura, stroje, obrzędowość, sprzęt pasterski).

2

Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne,

 1.  

15:25 – 16:55

Urządzenie gospodarstwa szałaśniczego, zasady wynajmu owiec i dzierżawy terenów wypasowych, prowadzenie wypasu: nadzór i zarządzanie stadem, praca z psem pasterskim, ochrona przed wilkami, zasady pojenia zwierząt na pastwisku.

2

Józef Michałek  - Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne,

 1.  

16:55 – 17:05

 

10 min.

 

 1.  

17:05 – 18:35

Racjonalne gospodarowanie pastwiskami (rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin chronionych, funkcjonalnych i trujących, produkcja roślinna na łąkach i pastwiskach – nawożenie, pielęgnacja, podsiew. Wpływu wypasu na stosunki wodne w glebie i roślinność, rozpoznawanie uwilgocenia runi pastwiskowej. Zasady prowadzenia gospodarki pasterskiej na obszarach chronionych.

2

Marko Andrzej - ZSCKR

 1.  

 

 

6

 

 

                                                                       

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  II
SOBOTA 22 kwietnia,         
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

9:00 – 10:30

Wybrane elementy fizjologii owiec.

2

Ostapczuk Marzena -  ZSCKR

 1.  

10:30 – 12:00

Wartość odżywcza mięsa owczego w zależności od rasy, zasady przygotowania kulinarnego mięsa, przepisy polskie i unijne w zakresie produkcji i zbytu mięsa.

2

Wrocławiak Teresa - ZSCKR

 1.  

12:00 – 12:15

Przerwa

15 min.

 

 1.  

12:15 – 13:45

Kontrola jakości za zgodność ze specyfikacją produktu dla mięsa i mleka owczego oraz ich przetworów.

2

Wrocławiak Teresa – ZSCKR 

 1.  

13:45 – 14:45

Obiad

1

 

 1.  

14:45 – 16:15

Prawo pracy. Przygotowanie umów o pracę, o dzieło, umów zlecenie – warsztaty.

2

Anna Jachymiak - ZSCKR

 1.  

 

 

8

 

 

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  II
PIĄTEK 28 kwietnia,         
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

13:45 – 15:15

Zasady prawidłowego doju, czynniki warunkujące jakość
i wartość odżywczą mleka owczego.

2

Jan Janczy - ZHOiK

 1.  

15:25 – 16:55

Perspektywy Programu Ochrony Zasobów Genetycznych na lata 2015-2020. Zasady utrzymania owiec..

2

Józef Michalik - ARiMR

 1.  

16:55 – 17:05

Przerwa

10 min.

 

 1.  

17:05 – 17:50

Zapobieganie i leczenie chorób owiec. Pielęgnacja zwierząt

2

Ostapczuk Marzena -  ZSCKR

 1.  

 

 

6

 

 

                                                    

PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU „CZELADNIK – JUHAS”  II
SOBOTA 29 kwietnia,        
miejsce: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 1.  

9:00 – 10:30

Zakładanie własnej firmy, prawo podatkowe, prawa autorskie.

2

 

Anna Jachymiak - ZSCKR

 1.  

10:30 – 12:00

Zasady zgłaszania i przeprowadzania uboju owiec w gospodarstwie na potrzeby własne.

2

Józef Michalik - ARIMR

 1.  

12:00 – 12:15

przerwa

15 min.

 

 1.  

12:15 – 13:45

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ryzyko zawodowe i wypadki przy pracy.

2

Andrzej Mozdyniewicz - KRUS

 1.  

13:45 – 14:45

obiad

60 min.

 

 1.  

14:45 – 16:15

. Zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i zagrody edukacyjnej.

2

 

Pabis Grzegorz

 

 

Zakończenie kursu

8

 

 

RAZEM

 

42 h

 

 

WERSJA DO DRUKU

Dodała:AA
4/04/2017

zsp.edu.pl