Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla absolwentów szkół wyższych

Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach
we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Centrum Pedagogiki i Psychologii organizuje:

KWALIFIKACYJNY KURS PEDAGOGICZNY

Rok akademicki 2012/2013

Doradztwo zawodowe

Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach
organizuje:

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU
"ORIENTACJA I DORADZTWO ZAWODOWE"

REKRUTACJA TRWA!!!!

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doszkonalenia Zawodowego w Myślenicach organizuje:

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

zsp.edu.pl