Kto na bacę, kto na juhasa? Nabór rozstrzygnięty - 68 osób zakwalifikowanych.

 

Komisja rekrutacyjna kursów pasterskich: bacy i czeladnik juhas, w składzie: b. starosta tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski – przewodniczący komisji, Jacek Róg –  Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, Marian Nowak – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu  oraz Stanisław Buła – kierownik kształcenia praktycznego tejże szkoły, spośród 121 nadesłanych zgłoszeń z całej Polski, zakwalifikowali kandydatów na poniższe kursy pasterskie.

Na kurs bacy karty zgłoszenia przysłało 42 osoby:

 

  • Kurs bacy  -  z możliwością przystąpienia do egzaminu certyfikującego – 20 osób  
  • Kurs bacy - tylko kurs  – 14 osób
  • 8 zgłoszeń nie zostało zakwalifikowanych z powodu braku miejsc i przyczyn formalnych


Na kurs czeladnik juhas karty zgłoszenia przysłało 79 osób:

  •  Kurs czeladnik juhas - z możliwością odbycia 160 godz. płatnego stażu zawodowego
    – 15 osób
  • Kurs czeladnik juhas ( bez możliwości odbycia płatnego stażu ) – 19 osób
  • 45 osób zostało odrzuconych z powodu braku miejsc i wymogów formalnych

 

W związku z ogromną ilością zgłoszeń,  podjęto decyzję  o zwiększeniu ilości miejsc na kursach oraz zwiększeniu liczby godzin wykładów.  Dla chętnych którzy spełniają kryteria spoza Małopolski, organizatorzy będą poszukiwali innych programów oraz możliwości odbycia kursów i staży w najbliższej przyszłości.  Pierwsze zajęcia w nowotarskiej szkole z teorii na kursie czeladnik – juhas rozpoczną się już 7 kwietnia. Część teoretyczną organizator ma zamiar przeprowadzić w kwietniu, ponieważ później odbywa się tradycyjny redyk. Staże na bacówkach realizowane będą w okresie od czerwca do końca sierpnia br.


Kryteria zostały oparte na regulaminie rekrutacji, który zakładał, że w pierwszej kolejności i dodatkowo punktowane będą osoby z terenu Małopolski oraz te osoby, które są związane z rolnictwem, w tym hodowlą owiec i baranów. Zgłoszenia były przyjmowane również spoza Małopolski, ponieważ brakuje na rynku pracy juhasów i niewykluczone, że spoza naszego województwa takie osoby mogłyby uzupełnić tę lukę. Jest to również element badania zapotrzebowania i zainteresowania tego typu  kursami w całej Polsce. W momencie gdy ilość zgłoszeń przekroczyła ilość miejsc na kursach kilkukrotnie, komisja ograniczyła rekrutację do chętnych z Małopolski.
 
Przekrój kandydatów ku zaskoczeniu organizatorów był tak szeroki, że komisja musiała pogrupować kandydatów i wybrać te osoby, które odpowiadały zasadom rekrutacji oraz racjonalnie przedstawiły argumenty na swoją korzyść.
Przekrój osób wyglądał następująco:
- osoby od lat pracujące przy hodowli owiec w Małopolsce

- osoby, posiadające gospodarstwo rolne i zamierzające zająć się hodowlą owiec na terenie Małopolski

- osoby hodujące bydło, a zamierzające rozszerzyć działalność o hodowlę owiec

- osoby, pracujące dorywczo jako juhasi

- osoby spoza Małopolski hodujące owce i posiadające stada powyżej 50 owiec

- osoby spoza Małopolski, zamierzające rozpocząć hodowlę owiec

- pasjonaci pracy ze zwierzętami

- aż wreszcie osoby, które chcą faktycznie oderwać się od codziennych obowiązków biurowych, zmienić klimat i popracować przy owcach, niekoniecznie mając pojęcie o charakterze pracy.

 

Każda z osób spoza Małopolski, która sensownie uzasadniła swoją aplikację i podparła ją odpowiednimi dokumentami, wg organizatorów powinna otrzymać możliwość  odbycia przynajmniej kursu i  bezpłatnego stażu, aby się sprawdzić w zawodzie.  Założeniami kursów jest rozwój hodowli owiec w Małopolsce, a z tym wiąże się wzrost zatrudnienia sezonowego. Obecnie braki kadrowe w zawodzie juhasa wypełnia się pasterzami z Ukrainy. Organizowany kurs jest odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na profesjonalnych pasterzy.

Jacek Róg
koordynator projektu
Małopolska Szkoła Gościnności

 

Dodała:AA
28/03/2017

zsp.edu.pl