Kursy z zakresu terapii zajęciowej

 

Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

zaprasza na:KURSY Z ZAKRESU TERAPII ZAJĘCIOWEJI część: Specyfika pracy w terapii zajęciowej
z osobami niepełnosprawnymi”

25-26-27 styczeń 2017r.

II część: „Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej”

8-9-10 luty 2017r.

III część: „Specyfika pracy w terapii zajęciowej
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

15-16-17 marzec 2017r.Informacje organizacyjne:

1. Typ kursu: doskonalący.

Wszystkie kursy doskonalące rozpoczynają się o godzinie 900w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ul. Zdrojowa 18.

2. Cena kursu 320 zł obejmuje:

uczestnictwo, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające udział w kursie doskonalącym, obiad, serwis kawowy.

3. Warunki udziału:

zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszenia/uczestnictwa w siedzibie MODiDZ lub w sekretariacie szkoły: osobiście, e-mailem (do pobrania ze strony ZSP.edu.pl - zakładka „warunki uczestnictwa”)

4. Opłatę za kurs proszę przesłać na konto pod adres:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności
numer konta 47 1240 6292 1111 0010 5125 6653 Bank Pekao S.A.

z podaniem nazwy szkolenia: kurs terapii zajęciowej z dopisaniem stopnia kursu.

 

UWAGA ! Rezygnację z kursu/szkolenia należy zgłosić pisemnie w formie elektronicznej lub telefonicznie min. 2 dni przed jego rozpoczęciem.
Brak informacji o rezygnacji skutkuje płatnością za usługę.

 

Dodała;AA
13/01/2017

 

 

zsp.edu.pl