SZKOLENIA I KURSY DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Dla obecnej i przyszłej kadry pedagogicznej, instruktorów, opiekunów organizujemy cykliczne szkolenia i kursy takie jak:

 1. INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
 2. RETORYKA I EMISJA GŁOSU
 3. ARTETERAPIA (TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ)
 4. OPIEKUN WYCIECZEK SZKOLNYCH I WYCHOWAWCA KOLONIJNY
 5. PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TWORZENIE STRON WWW

Trwa ciągła rekrutacja na w/w kursy, szkolenia, a ich charakterystyka znajduje się na stronie poniżej.
Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje organizacji dodatkowych form edukacji dla obecnej
i przyszłej kadry pedagogicznej. Jesteśmy elastyczni co do terminów organizacji kursów i szkoleń.

 

ad1. INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - KURS PEDAGOGICZNY

Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach kieruje do Państwa ofertę kursu pedagogicznego. Absolwenci kursu otrzymają przygotowanie do prowadzenia pracy pedagogicznej w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny kierujemy do:

 • przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • mistrzów
 • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przyszłych pracodawców i opiekunów praktyk zawodowych

Co daje taki kurs?

Ukończenie kursu daje uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych.
Szkolenie zostało przygotowane przez Zespół Programowy Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach. Ofertę programową rozszerzamy na bieżąco dokonując analizy potrzeb w społeczności lokalnej.

Absolwenci kursu pedagogicznego uzyskają wiedzę z zakresu:

 • aktów prawnych dotyczących kształcenia, szkolenia, doskonalenia,
 • przemian edukacyjnych uwzględniających kształcenie modułowe,
 • psychologicznych, pedagogiczno- filozoficznych i socjologicznych aspektów pracy zawodowej fizycznej i umysłowej ,
 • rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw,
 • metod i sposobów prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi
 • organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
 • wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw,
 • teorii nauczania, uczenia się i wychowania.

Absolwenci kursu pedagogicznego uzyskają w trakcie zajęć umiejętności i sprawności:

 • planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z młodzieżą i z dorosłymi,
 • wypełniania dokumentacji,
 • organizowania zajęć dydaktycznych różnych typów,
 • kształcenia i rozwijania umiejętności praktycznych, sprawności i nawyków zgodnych ze współczesnymi teoriami psychologicznymi: doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych do tematu prowadzonych zajęć,
 • wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy przez samokształcenie i samodoskonalenie,
 • efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i odbierania informacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje organizacyjne:

1. Typ szkoleń: kurs pedagogiczny - 80 godz.

2. Cena obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

3. Warunki udziału: zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie MODiDZ lub w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, faksem lub e- mailem.

4. Liczba uczestników ograniczona - 15 uczestników.

Cena kursu pedagogicznego 820,00 zł od osoby.

Szczegóły rekrutacji: http://zsp.edu.pl/index.php/modidz/warunki-uczestnictwa

 

ad.2 RETORYKA I EMISJA GŁOSU

Czas trwania szkolenia: 8 godz.  ( wykład + ćwiczenia w grupach)
Kurs pozwala na pozyskanie umiejętności najbardziej efektywnego wykorzystania głosu i przekazu informacji przy jak najniższym wysiłku i obciążeniu strun głosowych nauczyciela.
Oprócz tego uczymy się akcentowania treści, które chcemy podkreślić w przekazie oraz skutecznego komunikowania się.

Tematyka szkolenia :
- poznanie przez uczestników elementarnych zasad prawidłowego posługiwania się głosem
- uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów utrudniających swobodne i skuteczne operowanie głosem
- poznanie ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie aparatu oddechowego, fonacyjnego
i artykulacyjnego
- poznanie skutecznych i bezpiecznych metod eksploatacji głosu
- poznanie technik relaksacyjnych niwelujących napięcia nagromadzone w głosie i ciele
- kierowanie własnym głosem w sytuacjach trudnych

 

ad.3 ARTETERAPIA – TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

Kartki okolicznościowe i ramki fotograficzne

Czas trwania kursu: 8 godz. ( w zależności od tematu)
Kurs pozwala nabyć umiejętności z zakresu wykonania kartek okolicznościowych ( w technice de coupage na płótnie oraz kolażu)  oraz ramek fotograficznych. Program drugiej części - wykonania ramek fotograficznych obejmuje: podstawy introligatorstwa i techniki rękodzielnicze, haft koralikami, mozaikę z koralików na podłożu epoksydowym oraz wykonanie ramki z tkaniny. Kurs idealny dla terapeutów zajęciowych, instruktorów sztuki, animatorów czasu wolnego i każdego, kto chce nabyć nowe umiejętności. Kurs może obejmować inne formy rękodzielnictwa, na jedną formę przypada od 4 do 8 godzin zajęć. Ofertę tematyki kursu arteterapii możemy dostosować do indywidualnych potrzeb danej placówki lub grupy odbiorców.

 

ad.4 OPIEKUN WYCIECZEK SZKOLNYCH I WYCHOWAWCA KOLONIJNY

Czas trwania kursu: 36 godz.
Kurs daje uprawnienia do opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wycieczek szkolnych oraz pobytów na koloniach, zielonych szkołach i podczas innych form zorganizowanego, dłuższego pobytu dzieci poza miejscem zamieszkania.

Tematyka kursu min. obejmuje:
- planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
- obowiązki wychowawcy grupy
- wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
- turystyka i krajoznawstwo
- zajęcia kulturalno-oświatowe
- zajęcia praktyczno-techniczne
- prace społecznie użyteczne
- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizację zajęć w placówce wypoczynku

Warunki rekrutacji:
1. Ukończone 18 lat
2. Co najmniej średnie wykształcenie
3. Brak przeciwwskazań do pracy, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
4. Predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą        ad.5 PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Czas trwania kursu: 60 godz.

Kurs pozwala nabyć podstawowe umiejętności praktyczne tworzenia plakatu, baneru reklamowego, obróbki zdjęć i wiedzę teoretyczną z zakresu grafiki komputerowej w jej różnych, najbardziej popularnych obszarach. Kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia.

Tematyka kursu:
- grafika komputerowa – wstęp teoretyczny
- grafika komputerowa – wprowadzenie do grafiki rastrowej
- retusz zdjęć i obrazów
- grafika komputerowa – wprowadzenie do grafiki wektorowej


Wkrótce zostanie poszerzona oferta kursów i szkoleń.

zsp.edu.pl