#No_Elo2

Właśnie zakończył się Miesiąc Języka Ojczystego obchodzony w naszej szkole po raz drugi. Chcąc podkreślić, jak ważne dla młodych ludzi jest dbanie o poprawną polszczyznę,  uczennice z klasy 1a Barbara Kurek, Beata Mirochna, Patrycja Panuś, Angelika Ślósarz i Martyna Wójcik przeprowadziły w dniu 21 marca specjalne zajęcia w klasach 1a, 2h i 3h. Zaprezentowały efekty swojej pracy realizowanej w ramach projektu #No_Elo2 będącego częścią Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Pierwsza część zajęć obejmowała prezentację dotyczącą języka polskiego wczoraj i dziś, jego historii i rozwoju oraz specyfiki języka użytkowników internetu. W drugiej części uczniowie uczestniczyli w quizie, w którym musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi m. in. poprawności językowej.

Okazało się, że spotkanie z językiem ojczystym może być świetną zabawą i sposobem na integrację. Najważniejsze jest jednak przesłanie płynące z tych zajęć – nie zaśmiecajmy polszczyzny zbędnymi zapożyczeniami, dbajmy o nasz język ojczysty.

Tekst : Agnieszka Sala

Dodała AK
28.03.2019

zsp.edu.pl