Liga Bez Barier

 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest projekt pod nazwą „Liga Bez Barier” w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. W projekcie tym bierze udział pięcioro uczniów z klasy Ic: Wiktoria Kiszka, Arkadiusz Sroka, Zuzanna Wątor, Natalia Niedośpiał i Natalia Wacławik, pod opieką p. mgr S. Maślanki.

Celem naszego projektu jest pokazanie ludziom problemów codziennego życia osób niepełnosprawnych oraz uświadomienia im, że mają na nie duży wpływ. Brak zrozumienia ze strony społeczeństwa bywa czasem bardziej dokuczliwy, niż brak udogodnień w miejscach publicznych.  Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na wybór tego tematu projektu.

Naszym pierwszym działaniem była ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Myślenic na temat osób niepełnosprawnych. Większość ankietowanych stwierdziła, że wiele miejsc nie jest przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych i rzadko ten temat jest poruszany w przestrzeni publicznej.

Kolejną naszą akcją była impreza mikołajkowa dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Myślenicach. W ramach tego spotkania młodzież wzięła udział w zajęciach praktycznych, grach zręcznościowych, a finałem akcji było spotkanie ze świętym Mikołajem, który wręczył prezenty grzecznym dzieciom.

Nawiązane przyjaźnie zaowocowały zaproszeniem naszego zespołu na jasełka przygotowane i przedstawione przez naszych przyjaciół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Wkład pracy oraz zaangażowanie młodych aktorów wywarły nie tylko na nas ogromne wrażenie.

Ostatnim naszym działaniem było spotkanie na auli szkolnej z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. Naszymi gośćmi byli: Pani Aneta Tyczka - pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach, Pan Tomasz Gołąb - rodzic niepełnosprawnej Iwony, oraz Rafał Żmuda - absolwent naszej szkoły, a obecnie student prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W wydarzeniu tym wzięli udział również przedstawiciele młodzieży z naszej szkoły.  Spotkanie to było bardzo wartościowe i ukazało nieco inne spojrzenie na życie osób niepełnosprawnych. 

Zdjęcia z każdej akcji można zobaczyć na naszej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/Liga-bez-Barier-264266797592770/)

 

Dodała AK
27.03.2019

zsp.edu.pl