Dla rodziców

Prosimy o poświęcenie 10 minut na zapoznanie się z informacjami dla rodziców dotyczących praktyk młodzieży.

MSG w Myślenicach realizując zaplanowane praktyki współpracuje z najlepszymi firmami branży turystycznej. Większość stanowią przedsiębiorstwa województwa małopolskiego, głównie z Krakowa. Uczniowie są przydzielani  poszczególnym pracodawcom z uwzględnieniem ich zainteresowań i umiejętności. Pod uwagę bierze się również aspekty logistyczne (dojazd i powrót do domu), oraz sytuację materialną (pokrycie kosztów dojazdów dla uczniów z najtrudniejszą sytuacją ).

 

Ogólne zasady praktycznej nauki zawodu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626). Dodatkowo obowiązuje Regulamin praktyk, Program praktyk oraz  Umowa podpisywana pomiędzy szkołą a przyjmującym

Dla Państwa wygody poniżej zamieszczamy odpowiedzi na  najczęściej pojawiające się pytania rodziców.

 

Kto udzieli mi odpowiedzi na temat praktyk mojego dziecka?

Na wszystkie pytania odpowie: e-mail: w sytuacjach wyjątkowych można dzwonić:

 

W jakich dniach, godzinach może odbywać się praktyka? Co ze świętami/ weekendem?

Zgodnie z przepisami,  może odbywać się we wszystkie dni tygodnia, również w święta. Dla uczniów do 16 lat do 6 godzin dziennie, do 18 lat do 8 godzin dziennie. Uczniowie nie mogą pracować w porze nocnej (22-6).

Prośby dotyczące godzin/dni pracy winny być ustalane indywidualnie z pracodawcą. Szkoła nie może być pośrednikiem w załatwianiu tego typu spraw. Staramy się umieszczać uczniów u pracodawców, którzy są elastyczni w tym zakresie.

Praca w turystyce wiąże się z obsługą turystów- ci zazwyczaj podróżują w okresach weekendów i wakacji, dobrze jest mieć tego świadomość. Pracodawcy nie są zainteresowani przyjmowaniem praktykantów w okresach, kiedy brak jest klientów.

 

 

Czy to jest ważne, gdzie dziecko będzie na praktyce? Czy mogę sam/sama znaleźć miejsce gdzie odbędzie się praktyka mojego dziecka?

Praktyka to przede wszystkim nauka pracy i samodzielności. Dobre zaprezentowanie się podczas praktyki może zaowocować przyjęciem do pracy w przyszłości. Jest też wartościowym wpisem do CV.

Oczywiście jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące miejsca praktyki. Konieczne będzie sporządzenie umowy- w takiej sytuacji prosimy o kontakt.

 

 

 

Czy odbywanie praktyki wiąże się z jakimiś kosztami?

Tak, mogą pojawić się koszty. Głównie związane z odpowiednim ubiorem oraz dojazdami.

Zazwyczaj wyżywienie jest zapewnione. Dla niektórych praktyk zapewnione będą również noclegi.

 

Czy praktykanci są ubezpieczeni?

Tak uczniowie posiadają ubezpieczenie.

 

Kto opiekuje się praktykantami u pracodawcy?

Praktykantami opiekuje się wyznaczony kwalifikowany Opiekun Praktyk. Jest to etatowy, doświadczony w pracy z młodzieżą pracownik firmy.

 

Czy praktyki są odpłatne?

Co do zasady za praktyki nie otrzymuje się wynagrodzenia. Najlepsi uczniowie są kierowani na praktyki PREMIUM- do najlepszych firm. W tych przypadkach jest przewidziane wynagrodzenie.

Praktyki zawodowe

article thumbnail

Państwa wizyta w tym miejscu oznacza, że rozważacie lub zdecydowaliście się Państwo na współpracę z MSG w zakresie praktyk zawodowych. Przyjmowanie praktykantów ma wiele korzyści:     [ ... ]

article thumbnail

Prosimy o poświęcenie 10 minut na zapoznanie się z informacjami dla rodziców dotyczących praktyk młodzieży. MSG w Myślenicach realizując zaplanowane praktyki współpracuje z najlepszymi f [ ... ]

article thumbnail

Ankieta dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia dla osób dorosłych w trybie zaocznym w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego -  Małopolskiej Szkole Gościnności. [ ... ]

article thumbnail

Witajcie. Przed wyjazdem do pracodawcy warto się do niej dobrze przygotować. Pamiętajcie, że dobre przygotowanie to gwarancja bezproblemowego przebiegu praktyk! Przeczytajcie poniższe wskazówk [ ... ]

article thumbnail

Program praktyki technik hotelarstwa Program praktyki technik obsługi turystycznej Program praktyki technik żywienia i usług gastronomicznych Skierowanie na praktykę Kryteria oceniania pra [ ... ]

zsp.edu.pl