Dla przedsiębiorców

Państwa wizyta w tym miejscu oznacza, że rozważacie lub zdecydowaliście się Państwo na współpracę z MSG w zakresie praktyk zawodowych. Przyjmowanie praktykantów ma wiele korzyści:

            - budowanie korzystnego wizerunku pracodawcy,

            - kształcenie oczekiwanych kompetencji i umiejętności,

            - uwzględnienie praktykantów w okresach urlopowych,

            - wsparcie przez praktykantów podczas wysokiego sezonu,

            - możliwość nawiązania kontaktu z najlepszymi ,

 

 

Na przedsiębiorcach przyjmujących praktykantów spoczywają również pewne obowiązki. Do najważniejszych należy zaliczyć optymalne wykorzystanie czasu praktykanta. Dodatkowo pewne czynności związane z nawiązaniem i prowadzeniem współpracy. Przedstawiamy je poniżej.

 

 

1. Procedura podpisania umowy.

Dla oszczędzenia Państwa czasu proponujemy następującą procedurę:

-szkoła przesyła mailem zaakceptowaną przez strony umowę (uwzględnione ewentualne zmiany zapisów),

-podpisana umowa przesyłana zwrotnie pocztą na adres szkoły:

                        Małopolska Szkoła Gościnności

                        Ul. Zdrojowa 18

                        32-400 Myślenice

                        SZKOLENIE PRAKTYCZNE

            - dla Państwa wygody, szkoła odsyła podpisaną kopie w wersji elektronicznej,

 

2. Rozpoczęcie praktyk oraz ich przebieg.

Prosimy o odebranie od uczniów skierowań na praktyki i sprawdzenie ich poprawności. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z:

Jest bardzo ważne, aby opiekun praktyk zapoznał się z programem i zrealizował go w najpełniejszym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że na pewne zadania będą dominowały, jednak prosimy o realizację wszystkich punktów programu. Jest ważne, aby zachowana była równowaga w podejściu do praktykantów. Choć są to jeszcze uczniowie, zależy nam aby poczuli się jak pracownicy firmy.

Z doświadczenia wiemy, że dla uczniów ważna jest dobra atmosfera u pracodawcy i zaangażowany opiekun. Wiemy, że w sprzyjających warunkach potrafią się bardzo zaangażować. W niektórych przypadkach praktykanci mogą wykonywać obowiązki pracowników etatowych

 

3. Zakończenie praktyki i jej ocena.

Podsumowaniem praktyki jest jej ocena. To cenne źródło informacji o zaangażowaniu i kompetencjach ucznia. Prosimy, aby była ona wymierna i obiektywna. Dla ułatwienia proponujemy skorzystać z formularza oceny.

Praktyki zawodowe

article thumbnail

Państwa wizyta w tym miejscu oznacza, że rozważacie lub zdecydowaliście się Państwo na współpracę z MSG w zakresie praktyk zawodowych. Przyjmowanie praktykantów ma wiele korzyści:     [ ... ]

article thumbnail

Prosimy o poświęcenie 10 minut na zapoznanie się z informacjami dla rodziców dotyczących praktyk młodzieży. MSG w Myślenicach realizując zaplanowane praktyki współpracuje z najlepszymi f [ ... ]

article thumbnail

Ankieta dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia dla osób dorosłych w trybie zaocznym w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego -  Małopolskiej Szkole Gościnności. [ ... ]

article thumbnail

Witajcie. Przed wyjazdem do pracodawcy warto się do niej dobrze przygotować. Pamiętajcie, że dobre przygotowanie to gwarancja bezproblemowego przebiegu praktyk! Przeczytajcie poniższe wskazówk [ ... ]

article thumbnail

Program praktyki technik hotelarstwa Program praktyki technik obsługi turystycznej Program praktyki technik żywienia i usług gastronomicznych Skierowanie na praktykę Kryteria oceniania pra [ ... ]

zsp.edu.pl