Konkurs plastyczny "Na językach"

 

Masz talent plastyczny i chcesz się nim podzielić z innymi?

Weź udział w konkursie, który ma na celu promowanie nauki języków obcych i ich kulturę.

Konkurs dotyczy języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Technika dowolna!

 

Regulamin konkursu na plakat promujący naukę języków obcych „Na językach”

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP MSG w Myślenicach.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, przedstawione w pionie lub poziomie w formacie 60X90.

4. Prace muszą promować języki obce lub kraj, kulturę danego języka.

5. Termin zgłaszania projektów mija 10.12.2018 r.

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej.

6. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa lub e-mail autora.

7. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa.

8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Organizatorzy konkursu: mgr Monika Gawęda-Nowak, mgr Iwona Ropicka

 

grafika: pixabay.com/Pexels

Dodała AK
19.11.2018

zsp.edu.pl