VII Szkolny Konkurs Literacki

 
Zakończył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Literackiego.
I miejsce zajęła Patrycja Jabłońska z klasy III T. Gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu, którego temat brzmi: Napisz wiersz lub opowiadanie inspirując się słowami:

To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. /Jonathan Carroll/

Prace należy składać do nauczycieli języka polskiego do końca marca 2019 roku.
Powodzenia! 
 

REGULAMIN VII SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych –Małopolska Szkoła Gościnności.

2. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Każdy z etapów dotyczy innego tematu.

3. Uczeń może napisać maksymalnie dwie prace konkursowe, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Spośród osób biorących udział w danym etapie konkursu zostanie wybrana jedna, która w finale będzie rywalizowała o nagrody z pozostałymi finalistami.

5. Pierwsza część konkursu wiąże się z napisaniem opowiadania lub wiersza inspirowanego obrazem.

6.Temat następnego etapu zostanie ogłoszony po zakończeniu etapu pierwszego.

7.Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach:

a. wiersz,

b. opowiadanie (maksymalnie dwie strony, czcionka Times New Roman 12 pkt. ,odstęp między wierszami - 1,5).

8. Pracę konkursową w trzech egzemplarzach należy przekazać nauczycielowi języka polskiego.

9. Tekst powinien być oznaczony charakterystycznym dla autora znakiem graficznym (bez imienia i nazwiska). W środku koperty z pracą powinna znaleźć się mała zaklejona koperta, w której będą dane osoby biorącej udział w konkursie – imię, nazwisko, klasa. Kopertę tę należy oznaczyć tym samym znakiem.

10.Termin składania prac:

I etap: 03. 12. 2018 r.

II etap: 01. 03. 2019 r.

11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Temat I etapu brzmi:

Napisz opowiadanie lub wiersz inspirując się obrazem Zdzisława Beksińskiego: AE78 (grafika dostępna w internecie)

 

 

Dodała AK
12.09.2018

zsp.edu.pl