Indeks WSTiE dla najlepszych! - III Ogólnopolski Konkurs Turystyczno - Hotelarski Mistrz Gościnności Concierge 2017

 

1 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności

w Myślenicach odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Turystyczno – Hotelarski

„Mistrz Gościnności – Concierge 2017"

Konkurs kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa, doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy oraz stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między szkołami i uczniami.

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach i odbędzie się w jej nowoczesnych pracowniach.

 

 

Harmonogram przebiegu konkursu:

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Konkursu i zgłoszenia do uczestnictwa! 

Harmonogram przebiegu Konkursu

8.00 - 8.30               Rejestracja uczestników Konkursu
8.30 - 8.50               Oficjalne przywitanie gości przez Dyrekcję
9.00 - 9.40               I etap Konkursu
10.00 - 11.00           II etap Konkursu
11.10 - 13.40           III etap Konkursu i dogrywka
9.00 - 11.00             Słodki poczęstunek dla nauczycieli i pozostałych gości
14.00                       Obiad dla uczestników i gości
14.00 - 14.30           Obrady jury
14.30                       Ogłoszenie wyników przez Dyrekcję i wręczenie nagród

 

REGULAMIN CONCIERGE 2017

KARTA ZGŁOSZENIA


ZAPROSZENIE

 

 

Dodała: AA
25/10/2017

Edycja: AA
16/11/2017

zsp.edu.pl