VI Szkolny Konkurs Literacki

 

REGULAMIN VI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych –Małopolska Szkoła Gościnności.

2. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Każdy z etapów będzie dotyczyć innego tematu.

3. Uczeń może napisać maksymalnie dwie prace konkursowe, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Spośród osób biorących udział w danym etapie konkursu zostanie wybrana jedna, która w finale będzie rywalizowała o nagrody z pozostałymi finalistami.

5. Pierwsza część konkursu wiąże się z napisaniem opowiadania lub wiersza inspirowanego obrazem.

6.Tematy pozostałych etapów zostaną ogłoszone po zakończeniu etapu wcześniejszego.

7.Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach:

 a. wiersz,

 b. opowiadanie (maksymalnie dwie strony, czcionka Times New Roman 12 pkt. ,odstęp między wierszami - 1,5).

8. Pracę konkursową w trzech egzemplarzach należy przekazać nauczycielowi języka polskiego.

9. Tekst powinien być oznaczony charakterystycznym dla autora znakiem graficznym (bez imienia i nazwiska). W środku koperty z pracą powinna znaleźć się mała zaklejona koperta, w której będą dane osoby biorącej udział w konkursie – imię, nazwisko, klasa. Kopertę tę należy oznaczyć tym samym znakiem.

10.Termin składania prac:

I etap: 01. 12. 2017 r.

II etap: 02. 03. 2018 r.

11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

14. Zwycięzcy poszczególnych etapów będą rywalizować o nagrodę główną, finalista zostanie wyłoniony w drodze dyskusji jury.

15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2018 r.

16. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

Temat I etapu brzmi:

Napisz opowiadanie lub wiersz inspirując się obrazem
Wojtka Siudmaka: L`instant immobile.

 

Dodała: AA
11/10/2017

 

zsp.edu.pl