II Ogólnopolski Konkurs Turystyczno - Hotelarski "Mistrz Gościnności - Concierge" 2016

 

 

 9 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach odbędzie się  II Ogólnopolski Konkurs Turystyczno – Hotelarski „Mistrz Gościnności – Concierge”  2016.                                                                                                             
      Konkurs kierowany jest do uczniów kształcących  się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z  hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy oraz stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między szkołami i uczniami.

Eliminacje szkolne konkursu odbedą się 17 listopada 2016 r. Uczniów chętnych do uczestnictwa w konkursie prosimy o zgłaszanie się do Pani Katarzyny Mnichowskiej do  2 listopada.

 

REGULAMIN KONKURSU

zsp.edu.pl