V Szkolny Konkurs Literacki

 

 

 

 

 Napisz opowiadanie lub wiersz inspirowany obrazem Rafała Olbińskiego"Kryterium odpowiedzialności" (2015).

 

REGULAMIN V EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności.

2. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Każdy z etapów dotyczy innego tematu.

3. Uczeń może napisać maksymalnie dwie prace konkursowe, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Spośród osób biorących udział w danym etapie konkursu zostanie wybrana jedna.

5. Pierwsza część konkursu wiąże się z napisaniem opowiadania lub wiersza inspirowanego obrazem.

6. Druga część konkursu wiąże się z napisaniem opowiadania lub wiersza inspirowanego cytatem.

7. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach:

a. wiersz,

b. opowiadanie (maksymalnie dwie strony, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami - 1,5).

8. Pracę konkursową w trzech egzemplarzach należy przekazać nauczycielowi języka polskiego.

9. Tekst powinien być oznaczony charakterystycznym dla autora znakiem graficznym (bez imienia i nazwiska). W  środku koperty z pracą powinna znaleźć się mała zaklejona koperta, w której będą dane osoby biorącej udział w konkursie – imię, nazwisko, klasa. Kopertę tę należy oznaczyć tym samym znakiem.

10.Termin składania prac:

I etap: 30.11.2016r.

II etap: 28.02.2017r.

11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

14. Zwycięzcy poszczególnych etapów będą rywalizować o nagrodę główną, finalista zostanie wyłoniony w drodze dyskusji jury.

15. Prace będzie oceniać jury w składzie: mgr Anna Ambroży, mgr Barbara Firek, dr Elżbieta Kotarba, mgr Małgorzata Pankalla, mgr Agnieszka Sala, mgr Katarzyna Żak

16. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2017r.

17. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

zsp.edu.pl