Odbiór świadectw

Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym świadectwa dojrzałości będą mogli odebrać w sekretariacie szkoły od 11 września 2015 r.

Procedury maturalne

Wszystkich zdających egzamin maturalny zachęcamy do zapoznania się z procedurami maturalnymi dostępnymi na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Bibliografie

Zgodnie z terminarzem egzaminów ogłoszonym przez CKE wykazy bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego będą przyjmowane od zdających do dnia 4 kwietnia 2015 r. 

Listy zdających

Na tablicach informacyjnych w szkole wywieszone zostały listy zdających egzamin maturalny (część ustna i pisemna) z podziałem na przedmioty i sale egzaminacyjne. Zachęcamy do sprawdzenia poprawności danych.

Dla absolwentów

UWAGA ABSOLWENCI

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, może być odpłatny dla absolwentów. Szczegóły w poniższych załącznikach.

Opłata za egzamin maturalny

Dane do wpłaty za egzamin maturalny

Załącznik 26a - Informacja o wniesieniu opłaty

Harmonogram egzaminów maturalnych

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów maturalnych i zawodowych, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pod LINKIEM

Matura 2016-deklaracje maturalne

Deklaracja maturalna 2016

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się  deklaracja maturalna dla uczniów Liceum i Technikum, którzy ukończą szkołę w kwietniu 2016r.

Deklaracja_1a_N - dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz  (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Prosimy o ich wypełnienie i złożenie u Wychowawców klas zgodnie z podanymi przez nauczyciela wskazówkami i w wyznaczonym terminie.

STARA FORMUŁA:

Deklaracja_1d_S - dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

zsp.edu.pl