Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Grażyna Bindulska

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Stachura

Członkowie Zarządu:

Stanisław Łabuz

Karolina Gorzelany

Sylwia Góralik

 

nr konta bankowego Rady Rodziców: 09 8619 0006 0020 0000 3346 0001

zsp.edu.pl