ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2016

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2016 pod hasłem ,,PALĄCY TEMAT- NISKA EMISJA’’

KONKURS EKOLOGICZNY

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są zagadnieniom ochrony powietrza i problemowi tzw. niskiej emisji. By młodzież mogła lepiej poznać te zagadnienia w internacie zorganizowany został KONKURS EKOLOGICZNY. Wzięły w nim udział 3 drużyny reprezentujące poszczególne grupy wychowawcze. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki wyrównany poziom.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z grupy III w składzie Maria Dziedzina i Margo Pustowa.

Miejsce drugie ex aequo zajęły drużyny Dominika Konieczna i Anita Dudzik z grupy I oraz Jakub Aratys i Jakub Sowa z grupy II.

Również publiczność miała możliwość wykazania się swą wiedzą ekologiczną. W trakcie obrad jury, ochotnicy odpowiadali na pytania otrzymując za prawidłowe odpowiedzi słodką nagrodę.

Zwycięskie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody bogate w witaminy.

Konkursowi towarzyszyła atmosfera zaciekawienia, a co najważniejsze , każdy uczestnik mógł zyskać wiedzę na temat tego czym jest niska emisja, jakie negatywne skutki powoduje i jakie działania należy podjąć, aby ją ograniczyć.

Organizatorzy : Marta Zaczek, Anna Heród

19 IV 2016

zsp.edu.pl