1C - biologia, język angielski lub niemiecki

ODDZIAŁ C

PRZEDMIOT ROZSZERZONY

PIERWSZY JĘZYK

DRUGI JĘZYK*

POLECAMY

biologia

język angielski lub niemiecki

język angielski lub niemiecki

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

kandydatom o zainteresowaniach  medycznych i przyrodniczych, którzy wiążą swą przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, ochroną środowiska.  Także  przyszłym pracownikom służby zdrowia np. ratownikom medycznym, rehabilitantom, pielęgniarkom, technologom żywienia i fizykoterapeutom. Edukacja biologii z chemią na poziomie rozszerzonym umożliwia też naukę na kierunku - biotechnologia 

  *grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

 

Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym od pierwszego dnia nauki

Nauka w systemie jednozmianowym
Indywidualna praca z uczniem zdolnym
Profesjonalnie wyposażone pracownie
Możliwość zamieszkania w internacie i wyżywienia w stołówce
Koła przedmiotowe
Rozwijanie zainteresowań w gazecie szkolnej
Zajęcia pozalekcyjne w Szkolnym Kole Turystyczno - Krajoznawczym GAZDA
Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach zespołowych gier sportowych oraz sekcji lekkoatletycznej
Wolontariat - Klub 8, bank żywności
Rozwijanie zainteresowań w chórze szkolnym i zespole muzycznym
Wyjazdy i wycieczki w ramach wymiany międzynarodowej

zsp.edu.pl