1B - matematyka, język angielski lub niemiecki

ODDZIAŁ B

PRZEDMIOT ROZSZERZONY

PIERWSZY JĘZYK

DRUGI JĘZYK*

POLECAMY

matematyka

język angielski lub niemiecki

język angielski lub niemiecki

język niemiecki

język hiszpański

język francuski

język rosyjski

uczniom z zamiłowaniem do nauk ścisłych, chcących kontynuować edukację na kierunkach ekonomicznych, technicznych (np. na wydziałach fizyki technicznej, elektroniki, telekomunikacji
i informatyki, elektroniki, inżynierii środowiska, bankowości, marketingu i przedsiębiorczości), także przyszłym geologom i geodetom.

 *grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób


Nauka w systemie jednozmianowym
Indywidualna praca z uczniem zdolnym
Profesjonalnie wyposażone pracownie
Możliwość zamieszkania w internacie i wyżywienia w stołówce
Koła przedmiotowe
Rozwijanie zainteresowań w gazecie szkolnej
Zajęcia pozalekcyjne w Szkolnym Kole Turystyczno - Krajoznawczym GAZDA
Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach zespołowych gier sportowych oraz sekcji lekkoatletycznej
Wolontariat - Klub 8, bank żywności
Rozwijanie zainteresowań w chórze szkolnym i zespole muzycznym
Wyjazdy i wycieczki w ramach wymiany międzynarodowej

zsp.edu.pl