1A - geografia lub biologia, język angielski lub niemiecki

 

 

ODDZIAŁ A

PRZEDMIOT ROZSZERZONY

PIERWSZY JĘZYK

DRUGI JĘZYK*

POLECAMY

język angielski lub niemiecki

geografia lub biologia

język angielski lub niemiecki

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

kandydatom o zainteresowaniach  medycznych i przyrodniczych, którzy wiążą swą przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, ochroną środowiska.  Przyszłym pracownikom służby zdrowia np. ratownikom medycznym, rehabilitantom, pielęgniarkom, technologom żywienia i fizykoterapeutom. Także zainteresowanym rozwojem turystyki oraz poszerzaniem wiedzy, zagadnień z nią związanych. 

 *grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób


Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym; od pierwszego dnia nauki

Nauka w systemie jednozmianowym
Indywidualna praca z uczniem zdolnym
Profesjonalnie wyposażone pracownie
Możliwość zamieszkania w internacie i wyżywienia w stołówce
Koła przedmiotowe
Rozwijanie zainteresowań w gazecie szkolnej
Zajęcia pozalekcyjne w Szkolnym Kole Turystyczno - Krajoznawczym GAZDA
Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach zespołowych gier sportowych oraz sekcji lekkoatletycznej
Wolontariat - Klub 8, bank żywności
Rozwijanie zainteresowań w chórze szkolnym i zespole muzycznym
Wyjazdy i wycieczki w ramach wymiany międzynarodowej

Unikalna i innowacyjna funkcjonalność projektanta (kreatora) mapy umożliwia dostosowanie każdej mapy do tematu lekcji, poziomu nauczania i indywidualnej pracy z uczniem. 

zsp.edu.pl