Słodka współpraca

 

 

 

O rozmowach dotyczących przyszłej współpracy Małopolskiej Szkoły Gościnności z firmą Wawel SA wspominaliśmy już wcześniej, ale bardzo dobrą wiadomością jest to, że zakończyły się one podpisaniem oficjalnego porozumienia. 26 listopada 2018 r. w siedzibie spółki w Dobczycach Jerzy Niedenthal Dyrektor ZSP MSG i Wojciech Winkel, Dyrektor ds. Technicznych, Członek Zarządu w obecności Janusza Serwońskiego Głównego Księgowego i Prokurenta Wawel SA podpisali stosowne dokumenty. W ramach porozumienia  Spółka zobowiązała się do wspierania różnych szkolnych inicjatyw, umożliwienia odbywania praktyk w Zakładzie Produkcyjnym w zawodach związanych z gastronomią i przemysłem spożywczym, przeprowadzenia zajęć pokazowych w Laboratorium Zakładowym oraz nieodpłatnego przekazywania surowców, które będą wykorzystywane na zajęciach praktycznych w pracowni cukierniczej. Małopolska Szkoła Gościnności zaangażuje się natomiast do prowadzenia działań promocyjnych i zawodoznawczych związanych z przekazywaniem uczniom informacji na temat możliwości zdobycia doświadczenia oraz podjęcia pracy w Wawel SA w Dobczycach, działań mających na celu umożliwienie absolwentom szkoły zdobycie kompetencji powiązanych z potrzebami Wawel SA oraz współorganizację przedsięwzięć typu konkursy, olimpiady i inne, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z czekoladą i jej produkcją.

 Mamy nadzieję, że owoce tej współpracy będą tak słodkie, jak produkty Wawel SA.

Tekst: AA
Zdjęcia: MSG

 

Dodała: AA
4/12/2018

zsp.edu.pl