Małopolska Szkoła Gościnności laureatem nagrody Sapere Auso 2018

 

Dla wielu szkół z województwa małopolskiego 28 listopada 2018 r. był dniem wyjątkowym. Właśnie wtedy dyrektorzy najlepszych szkół z Małopolski odebrali wyróżnienia za najwyższą jakość nauczania z rąk m.in. Aleksandra Palczewskiego - Prezesa Zarządu Fundacji Sapere Auso oraz Dariusza Styrny - dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM. Uroczystość odbyła się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

Aleksander Palczewski w swoim krótkim przemówieniu zaznaczył, że wyróżnionych zostało 35 szkół spośród ponad 4000 placówek oświatowych w całym województwie, co niewątpliwie świadczy o niezwykłej wartości nagrody Fundacji.

W tym roku jedną ze szkół wyróżnionych Nagrodą Jakości Nauczania Sapere Auso jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności.

Dyrektor placówki, Jerzy Niedenthal, wyraził w imieniu swoim, uczniów i nauczycieli podziękowanie za otrzymaną nagrodę, podkreślając równocześnie ogrom pracy włożony w budowanie silnej dydaktycznie placówki. Determinacja i konsekwencja w dążeniu do doskonałości, wzajemny szacunek i przyjazna atmosfera są niezbędne, by osiągnąć sukces podkreślał w czasie krótkiej prezentacji szkoły. Jak mówi stare przysłowie korzenie nauki bywają gorzkie, ale owoce słodkie.

Fundacja Sapere Auso została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 lipca 2003 r. jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Nagrodę mogą otrzymać  również placówki oświatowe, kluby lub stowarzyszenia  sportowe, instytucje kultury i uczelnie wyższe.

Niech tradycja trwa, a entuzjazm w dążeniu do mądrości nigdy nie słabnie!

 

zsp.edu.pl